KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mban ligjëratë para studentëve të Universitetit të Prishtinës

Publikuar më May 4, 2017 15:52

Administrata Tatimore e Kosovës në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillim të Karrierës në Universitetin e Prishtinës,   ka mbajtur ligjëratë për studentet e këtij universiteti, para të cilëve u prezantua tema “Sistemi Tatimor në Kosovë”.

Qëllimi i kësaj ligjërate ishte edukimi i studentëve, lidhur me funksionimin e Sistemit Tatimor në Kosovë.

Pikat të cilat u trajtuan ishin: Çfarë janë tatimet? Si mblidhen tatimet? Çfarë janë taksat? Cilët janë Trupat Administrativ Tatimor?  (more…)

Njoftim për tatimpagues – Deklaroni të ardhurat dhe paguani tatimin!

Publikuar më May 2, 2017 09:11

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizik jo afarist, personat fizik afarist dhe personat juridik, se janë të detyruar të deklarojnë dhe të paguajnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale dhe në kohë, ashtu siç është përcaktuar me Legjislacionin Tatimor.

Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te personat, të cilët nuk i deklarojnë të ardhurat e krijuara dhe nuk paguajnë tatimin dhe Kontributet Pensionale.

Për personat fizik jo afarist, personat fizik afarist dhe personat juridik, të cilët nuk deklarojnë të ardhurat e krijuara dhe nuk paguajnë tatimet dhe Kontributet Pensionale, ATK do të ndërmarrë masat ndëshkuese sipas Legjislacionit Tatimor. (more…)

U mbajt takim njëditor me udhëheqësit e Ekipeve të Kontrollit

Publikuar më April 26, 2017 08:51

Departamenti i Kontrollit Tatimor në bashkëpunim me  Departamentin e Zyrës së Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve  ka mbajtur sot takim me udhëheqësit e Ekipeve të Kontrollit, udhëheqësit e Ekipeve të Zyrës së Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve, si dhe me Këshilltarët Tatimor të regjioneve.

Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i temave që kanë të bëjnë me dokumentet që janë hartuar gjatë vitit 2017, si MEMO, Vendime Shpjeguese Publike, Rregullorja brendshme e rimbursimit, raportet kualitetit, zhvlerësimi dhe amortizimi, kontratat afatgjata ne lëmine e ndërtimit etj. (more…)

Page 6 of 138« First...45678...203040...Last»