KOMUNIKATË PËR MEDIA – Vazhdon mbështetja e shtetit gjerman për ATK

Publikuar më June 30, 2017 22:42

Një delegacion nga Administrata Tatimore e Kosovës, i  udhëhequr nga Drejtori i Përgjithshëm Sakip Imeri, ka qëndruar në Mynhen  dhe Augsburg të Gjermanisë, për vizitë zyrtare në Ministrinë e Financave dhe në Administratën Tatimore të Bavarisë.

Pjesë e këtij delegacioni kanë qenë edhe zyrtarë nga organizata gjermane GIZ, projekti për Reformë në Sistemet e Financave Publike. Qëllimi i vizitës është marrja e praktikave me te mira tatimore të Bavarisë në zhvillimet institucionale dhe përcaktimi i projekteve të reja për zhvillimin e kapaciteteve të ATK-së, si dhe modernizimin e proceseve të saj.

Administrata Tatimore e Bavarisë ka përkrahur Administratën Tatimore të Kosovës, që nga viti 2010,  kryesisht në ngritjen e njohurive të stafit përmes organizimeve të trajnimeve dhe seminareve te ndryshme për legjislacionin tatimor. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Publikuar më 16:03

Të nderuar qytetarë,

Bazuar në Udhëzimin Administrativ MF-NR 01/2017, për ndryshim dhe plotësim të Udhëzimit Administrativ MF-NR 01/2015 për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike dhe sistemeve fiskale, ndryshohet mënyra e rimbursimit të qytetarëve nga grumbullimin i kuponëve fiskal.

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton qytetarët rreth formës së re të aplikimit për rimbursim nga kuponët fiskal  për TM2/2017 (prill, maj, qershor  2017).

Aplikimi për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i Kuponëve Fiskal për TM2/2017, fillon nga data 01 korrik 2017 deri me 31 korrik 2017. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Vazhdon mbështetja e shtetit gjerman për ATK

Publikuar më June 29, 2017 09:33

Një delegacion nga Administrata Tatimore e Kosovës ka qëndruar në Mynhen të Gjermanisë, për vizitë zyrtare në Ministrin e Financave dhe në Administratën Tatimore të Bavarisë.

Pjesë e këtij delegacioni janë edhe zyrtarë nga organizata gjermane GIZ, projekti për Reformë në Sistemet e Financave Publike. Qëllimi i vizitës është marrja e praktikave të Bavarisë në zhvillimet institucionale dhe përcaktimi i projekteve të reja për zhvillimin e kapaciteteve të ATK-së, si dhe modernizimin e proceseve të saj.

Administrata Tatimore e Bavarisë ka përkrahur ATK-në që nga viti 2010,  kryesisht në ngritjen e njohurive të stafit përmes organizimeve të trajnimeve për legjislacionin tatimor. (more…)

Page 6 of 145« First...45678...203040...Last»