Njoftim për tatimpagues – Regjistrimi i Mallrave në Stoqe

Publikuar më December 28, 2015 10:54

RegjistrimiStoqeveAdministrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, tatimpaguesit duhet të regjistrojnë mallrat në stoqe në fund të vitit kalendarik. Regjistrimi i tillë duhet të jetë i gatshëm më së largu deri me datën 10 Janar të vitit 2016.

Çdo tatimpagues, pa marrë parasysh qarkullimin vjetor, përveç mbajtjes së librave dhe regjistrave të parapara me ligj, kërkohet të kryejnë regjistrimin e mallrave në stoqe në fund të vitit kalendarik.

Regjistrimi i tillë, duhet të përfundohet më, apo para datës 10 Janar të vitit vijues dhe të jetë në dispozicion për inspektim me kërkesën e Administratës Tatimore të Kosovës. (more…)

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 04/2015 PËR TRANSAKSIONET E MULLINJVE

Publikuar më December 4, 2015 08:28

ShpjegimiPublikSH

Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 04/2015 – për Transaksionet e Mullinjve.

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor të aktivitetit ekonomik të mullinjve për transaksionet, si në vijim: (more…)

Ministri Hoti vizitoi Administratën Tatimore të Kosovës dhe Doganën e Kosovës

Publikuar më December 2, 2015 15:19

mf-02.12.2015 -MF02Ministri i Financave Avdullah Hoti vizitoi sot Doganën dhe Administratën Tatimore të Kosovës. Ai gjatë kësaj vizite ju ofroi mbështetje në  realizimin e  objektivave të këtyre dy organizmave shtetërorë kyç në grumbullimin e buxhetit të Kosovës si dhe në bashkimin e këtyre dyjave në një agjenci të të hyrave të Kosovës.

Ministri Hoti gjatë takimit me stafin udhëheqës të ATK-së dhe Doganës shtoi se janë duke u bërë të gjitha përgatitjet për integrimin e këtyre dy organizatave në një Agjencie të vetme për mbledhjen e të hyrave tatimore.  Shpresojmë se grupi punues së shpejti do të na ofroj një plan të detajuar për këtë çështje dhe mendoj se unifikimi i ATK-së dhe Doganës do të sjellë një kualitet edhe më të lartë në ofrimin e shërbimeve tatimore dhe doganore. Fillimisht do të shkojmë me bashkimin e departamenteve me shërbime të njëjta, duke vazhduar në bashkimin e plotë në një agjenci. (more…)

Page 60 of 145« First...102030...5859606162...708090...Last»