Komunikatë për media – Sot fillon zbatimi i Pakos së re Fiskale

Publikuar më September 1, 2015 13:14

Nga sot, datë 01 Shtator 2015, fillon zbatimi i Pakos së re Fiskale, si:

  • Ligji nr. 05/L-037 Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar,
  • Ligji nr. 05/L-028 Për Tatimin në të Ardhura Personale,
  • Ligji nr. 05/L-029 Për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, dhe
  • Ligji nr. 05/L-043 Për Faljen e Borxheve Publike

Ministri i Financave ka nënshkruar Udhëzimin Administrativ nr. 03/2015 për zbatimin e Ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, i cili që nga sot është në fuqi.

Udhëzimi Administrativ nr. 03/2015 për TVSH, përveç sqarimeve të tjera përfshinë edhe shtojcën nr. 1, e cila përmban artikujt që do të tatohen me normën e reduktuar prej 8%.

Të gjithë tatimpaguesit të cilët janë deklarues të TVSh-së, nga data 01 Shtator 2015 duhet të aplikojnë normën 8% dhe 18%, varësisht nga furnizimi i mallit apo shërbimit. (more…)

Komunikatë për Media – Hoti: Ofrimi i lehtësirave fiskale për bizneset sa i përket investimeve të reja

Publikuar më August 28, 2015 08:51

????????????????????????????????????

Ofrimi i lehtësirave fiskale

“Ministria e Financave në vazhdimësi ka bashkëpunim me institucionet e tjera, bashkëpunim ky i cili çdoherë ka ndikuar të arrihen zhvillime të mëdha. I gjithë ky progres i arritur deri më tani ka qenë i mundur falë përkrahjes së vazhdueshme të ofruar nga ana juaj, prandaj ne ju falënderojmë të gjithëve që keni dhënë kontribut kaq të madh për progresin tonë”, tha ministri i Financave Avdullah Hoti, sot në Takimin Konsultativ me palët e interesit të organizuar nga Ministria e Financave,  me qëllim  të diskutimit të Pakos së re fiskale të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, si: Ligjin për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, Ligjin për Tatimin në të Ardhura Personale, si dhe Ligjin për Tatimin në të Ardhura të Korporatave, e cila  pako do të filloj së zbatuari nga 1 shtatori 2015. (more…)

Njoftim për tatimpagues – Me 1 Shtator fillon zbatimi i Pakos së re Fiskale

Publikuar më August 13, 2015 11:58

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se Kuvendi i Republikës së Kosovës, me datë 22 Korrik 2015 ka miratuar Pakon e re Fiskale, si: Ligjin për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, Ligjin për Tatimin në të Ardhura Personale, si dhe Ligjin për Tatimin në të Ardhura të Korporatave.

Zbatimi i Ligjeve të reja, fillon nga data 01 Shtator 2015.

Me qëllim të zbatimit të ligjeve të reja tatimore, obligoheni që të aplikoni të gjitha ndryshimet e parapara me këto ligje.

Njëherësh, ju njoftojmë se Ligji i ri për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, përcakton dy (2) norma të TVSh, si:

  • Norma standarde e TVSh-së 18%, dhe
  • Norma e reduktuar e TVSh-së 8%.

(more…)

Page 60 of 139« First...102030...5859606162...708090...Last»