ATK, publikon Broshurën për Tatimpagues “Mbaj dokumentacionin sipas Ligjit!”

Publikuar më May 29, 2014 09:24

BroshuraAdministrata Tatimore e Kosovës, në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues, ka publikuar Broshurën “Mbaj dokumentacionin sipas Ligjit!”.

Qëllimi i publikimit të kësaj broshure është që të informoj më për së afërmi tatimpaguesit, se janë të obliguar të mbajnë librat dhe regjistrimet konform Legjislacionit Tatimor.

Mbajtja e regjistrimeve sipas Legjislacionit Tatimor në fuqi, mundëson deklarimin dhe pagesën e saktë të detyrimit tatimor.

Administrata Tatimore e Kosovës, në vazhdimësi do të identifikojë bizneset dhe personat fizikë, të cilët përmes dokumentacionit jo të saktë, i’u shmangen detyrimeve tatimore. (more…)

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik LINDJA E DETYRIMEVE TATIMORE PËR TVSH MBI MALLRAT E VENDOSURA NË ARANZHIMET E DOGANËS, SI: DEPOT DOGANORE

Publikuar më May 28, 2014 10:05

ShpjegimiPublik03-2014Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2014 Lindja e detyrimeve tatimore për TVSh mbi mallrat e vendosura në aranzhimet e Doganës, si: Depot Doganore.

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj detyrimet tatimore, respektivisht mënyrën e deklarimit dhe pagesës së Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSh) për mallrat e vendosura në aranzhimet e Doganës, si: Depot Doganore.

Ky Vendim hyri në fuqi me datën: 26.05.2014. (more…)

Komunikatë për Media – Beqaj: Lufta kundër ekonomisë joformale dhe evazionit fiskal prioritet i Qeverisë së Kosovës

Publikuar më May 23, 2014 14:34

4

Ministri i Financave, Besim Beqaj ka thënë sot se lufta kundër ekonomisë joformale dhe evazionit fiskal janë prioritete të Qeverisë së Republikës se Kosovës.

Duke folur në konferencën Parandalimi dhe luftimi i ekonomisë joformale , pastrimit te parave, financimit te terrorizmit dhe krimeve financiare, ministri Beqaj ka theksuar se parandalim më i vendosur/këmbëngulës i ekonomisë joformale është thelbësor nga pikëpamja e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, rritjes së të hyrave dhe përmirësimin e shërbimeve publike.

Ajo është gjithashtu një gur themel për aktivitetet të cilat synojnë reduktimin e pastrimit të parave, korrupsionit dhe krimeve të tjera financiare në shoqëri.

(more…)

Page 60 of 121« First...102030...5859606162...708090...Last»