NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore

Publikuar më June 2, 2016 10:51

Vlerësimet_Rivlerësimet_DoganoreAdministrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2016 – Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik, është të sqaroj detyrimet tatimore, mënyrën e deklarimit dhe pagesës së Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, Tatimit në të Ardhurat Personale dhe Tatimit në të Ardhurat e Korporatave, për tatimpaguesit, veprimtaria e të cilëve është e lidhur me importin e mallrave / pajisjeve, në rastet kur këto importe iu nënshtrohen Vlerësimeve apo Rivlerësimeve Doganore. (more…)

Perceptimi i nivelit të korrupsionit për ATK-në nga 25% zbret në 18.2%

Publikuar më May 31, 2016 14:53

Perceptimi_i_nivSë fundi UNDP ka publikuar raportin i cili ka të bëj me shkallen e korrupsionit në institucione, në të cilin përfshihet  edhe Administrata Tatimore e Kosovës, ku perceptimi i prezantuar është në shkallen 18,2 % ose rreth 7 % më pak.

Përmbledhja e Pulsit Publik ofron një vështrim konciz të treguesve kyç të matur nga Anketa Pulsi Publik. Ndër të tjera, kjo anketë mbledhë të dhëna lidhur me mendimet e qytetarëve për Institucionet e Kosovës, me fokus në çështjet politike, ekonomike, të sigurisë dhe ato zhvillimore. Kjo përmbledhje mbulon periudhën prej Shtatorit 2015 deri në Mars 2016 dhe ndjekë traditën e raporteve të kaluara duke analizuar situatën në zhvillim në Kosovë.

Për më tepër informacione keni linkun
(more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, ndërmerr masa për shkelësit e ligjit të Lojërave të Fatit

Publikuar më May 27, 2016 17:47

Bazuar në informacione të pranuara nga qytetaret, drejtoria e Lojërave të Fatit në kuadër të ATK-së, me datën 27 maj 2016, në bashkëpunim me  sektorin e Akcizës në Doganën e Kosovës, ka  bërë kontrollimin e  disa subjekteve të lojërave të fatit, për të vërtetua nëse janë duke vepruar në harmoni me ligjin për  lojërat e fatit Nr. 04/L-080, respektivisht neni 60, 70, pika 2.7 dhe 2.8, si dhe lojërat e ndalura me këtë Ligj.

Nga ky aktivitet ka rezultuar të mbyllen pesë (5)  njësi të subjekteve të lojërave të fatit në qytetin e  Prishtinës.

Gjatë këtij aksioni janë konstatuar këto shkelje ligjore:

a.Ushtrimi i veprimtarisë në kundërshtim me  Ligjin  Nr. 04/L-080, konkretisht neni 70 paragrafi 2.7 dhe 2.8; (more…)

Page 60 of 160« First...102030...5859606162...708090...Last»