Zyra e drejtorit

Modifikuar më maj 17, 2017

Historiati |  Zyra e Drejtorit |  Organogrami


Emri dhe mbiemri: Sakip Imeri
Pozita: Drejtor i Përgjithshëm
Administrata Tatimore e Kosovës
E-mail: sakip.imeri@atk-ks.org

Biografia

Emri dhe mbiemri: Bashkim Shala
Pozita: Zv.drejtor i Përgjithshëm
Operacionet
E-mail: bashkim.shala@atk-ks.org
Emri dhe mbiemri: Nahit Sharku
Pozita: Zv. Drejtor i Përgjithshëm
Departamenti për Programe dhe procedura
E-mail: nahit.sharku@atk-ks.org
 Emri dhe mbiemri: Hamit Mulaj
Pozita: Zv.drejtor i Përgjithshëm
Departamenti i Mbështetjes së Programeve
E-mail: hamit.mulaj@atk-ks.org
Emri dhe mbiemri: Hamdi Hoxha
Pozita: Zv.drejtor i Përgjithshëm
Departamenti për Funksione të veçanta
E-mail: hamdi.hoxha@atk-ks.org