Përfitoni nga shlyerja e borxhit ndaj Administratës Tatimore të Kosovës

Intervista e drejtorit të përgjithshëm nga ekonomiaonline.com

 

Njomza Alaj