Kompanitë e licencuara

Operatori Ekonomik Pajisjet Elektronike Fiskale(PEF) të Certifikuara
Lloji Modeli Doracaku i përdorimit
“GEKOS” SH.P.K.
Nr. Fiskal: 600162268
Nr. Telefonit: 038/601-308
Email: prishtina@gekosgroup.com
Arkë Fiskale DP-05 Shkarko
Arkë Fiskale DP-25 Shkarko
Arkë Fiskale DP-35 Shkarko
“Dukagjini” Sh.p.k.
Nr. Fiskal: 600249420
Nr. Telefonit: 039/421-460; 043/300-244
E-mail: arka@dukagjinigroup.com
Arkë Fiskale Favourite Shkarko
N.T.SH. ” Enternet “
Nr. Fiskal: 600339205
Nr. Telefonit: 038/603-230; 038/231-232
E-mail: info@enternet-ks.com
Arkë Fiskale EN-35 Shkarko
Arkë Fiskale EN-05 Shkarko
Printer Fiskal FP-700 Shkarko
Sistem Fiskal – Derivate ENT SF-01 Shkarko
“SERVICE GLOBAL ” 
Nr. Fiskal: 602193427
Nr. Telefonit: 049/717-944; 049/444-725
E-mail: euglobalservice@gmail.com
Sistem Fiskal – Derivate DOMS-SG EU Shkarko
Sistem Fiskal – Derivate DOMS-SG EU02 Shkarko