Aplikacioni për punësim

16.11.2018

Vazhdim i afatit të njoftimit të jashtëm për rekrutim – Zhvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike


05.11.2018

Konkurs i brendshëm – Zyrtar i Lartë Ligjor


01.11.2018

Konkurs i brendshëm – Udhëheqës I Divizionit për Deklarim, Pagesa dhe Llogari


01.11.2018

Konkurs i brendshëm – Udhëheqës i Divizionit për Procedurat e Mbledhjes


01.11.2018

Konkurs i brendshëm – Zyrtar i lartë tatimor


01.11.2018

Njoftim për rekrutim – Zhvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike


31.10.2018

Njoftim për anulim të konkursit – Zyrtar i Mbledhjes së detyruar(5 pozita)


11.09.2018

Njoftim për anulim të konkursit – Udhëheqës i Ekipit të Kontrollit


16.08.2018

Njoftim për kandidatët e suksesshëm – pozita Shtëpiak


09.08.2018

Njoftim mbi mbajtjen e intervistës me gojë – pozita Shtëpiak


02.07.2018

Njoftim për kandidatët e suksesshëm – pozita Udhëheqës i Ekipit të Kontrolit (10 pozita)


25.05.2018

Njoftim për kandidatët e suksesshëm – pozita Zyrtar i Mbledhjes së Detyruar


21.05.2018

Njoftim për kandidatin e suksesshëm – pozita Zyrtar i Depos


11.05.2018

Njoftim mbi mbajtjen e intervistës me gojë – pozita Zyrtar i Mbledhjes së Detyruar.

Për kandidatët në listë, intervista do të mbahet me datë 16.05.2018


11.05.2018

Njoftim mbi mbajtjen e intervistës me gojë – pozita Zyrtar i Mbledhjes së Detyruar.

Për kandidatët në listë, intervista do të mbahet me datë 15.05.2018


07.05.2018

Njoftim për kandidatët e suksesshëm – pozita Shtëpiak


07.05.2018

Njoftim mbi mbajtjen e intervistës me gojë – pozita Zyrtar/e i Depos


04.05.2018

Njoftim i kandidatëve për pezullimin e konkursit të jashtëm – Zyrtar i mbledhjes së detyruar


25.04.2018

Njoftim i kandidatëve për testimin nga përzgjedhja e ngushtë – Zyrtar i Mbledhjes së Detyrueshme


24.04.2018

Njoftimi i kandidatëve për intervistë me gojë – SHTËPIAK


Pages:   1 2