Punësimi

Modifikuar më dhjetor 7, 2017

Aplikacioni për punësim

07.12.2017

Njoftim i brendshëm për rekrutim –  Auditor i brendshëm


07.12.2017

Njoftim i jashtëm për rekrutim –  Zyrtar për Arkhivë


22.11.207

Njoftim për anulimin e konkursit të jashtëm – Analist i Lartë i TI-së për Siguri


22.11.2017

Njoftim per anulim te konkursit –  Drejtor i Dep.të Hetimeve Tatimore


22.11.2017

Njoftim i jashtëm për rekrutim – Recepsionist


27.10.2017

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Analist i lartë i TI-së për Siguri


20.09.2017

VAZHDIM I AFATIT TË NJOFTIMIT TË JASHTËM   PËR REKRUTIM


05.09.2017

Njoftimi për rekrutim – Zvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike dhe Analist i Lartë i TI-së për Siguri


11.08.2017

Njoftim mbi kandidatin e sukseshëm – Inspektor Tatimor


28.07.2017

Njoftimi i kandidatëve për test me gojë – Inspektor tatim


28.07.2017

Njoftim për kandidatët e suksesshëm – Vozitës


14.07.2017

Lista e kandidatëve për test me shkrim pozita Inspektor Tatimor


13.06.2017

Konkurs i jashtëm – Inspektor tatimor


05.06.2017

Konkurs i jashtëm – Vozitës


07.04.2017

Njoftim për kandidatët e suksesshëm – Inspektor tatimor


24.01.2017

Njoftim pë kandidatët e suksesshëm – Asistent Administrativ


15.12.2016

Njoftim për rekrutim të jashtëm – Asistent Administrativ


 28.10.2016

Njoftim për anulimin e konkursit publik Inspektor Tatimor


 02.11.2016

Njoftim mbi kandidatin e suksesshëm – Konkurs i brendshëm