Punësimi

Modifikuar më shtator 19, 2017

Aplikacioni për punësim

20.09.2017

VAZHDIM I AFATIT TË NJOFTIMIT TË JASHTËM   PËR REKRUTIM


05.09.2017

Njoftimi për rekrutim – Zvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike dhe Analist i Lartë i TI-së për Siguri


11.08.2017

Njoftim mbi kandidatin e sukseshëm – Inspektor Tatimor


28.07.2017

Njoftimi i kandidatëve për test me gojë – Inspektor tatim


28.07.2017

Njoftim për kandidatët e suksesshëm – Vozitës


14.07.2017

Lista e kandidatëve për test me shkrim pozita Inspektor Tatimor


13.06.2017

Konkurs i jashtëm – Inspektor tatimor


05.06.2017

Konkurs i jashtëm – Vozitës


07.04.2017

Njoftim për kandidatët e suksesshëm – Inspektor tatimor


24.01.2017

Njoftim pë kandidatët e suksesshëm – Asistent Administrativ


15.12.2016

Njoftim për rekrutim të jashtëm – Asistent Administrativ


 28.10.2016

Njoftim për anulimin e konkursit publik Inspektor Tatimor


 02.11.2016

Njoftim mbi kandidatin e suksesshëm – Konkurs i brendshëm