Punësimi

Modifikuar më shtator 23, 2016

Aplikacioni për punësim

29.07.2016

RISHPALLJE E KONKURSIT TË BRENDSHËM PËR ZYRTAT TË TI-SË


29.07.2016

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – POZITA:Zhvillues dhe administrator i sistemeve softuerike


25.06.2016

VAZHDIM I AFATIT TË NJOFTIMIT TË JASHTËM PËR REKRUTIM – Zvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike TIK/250/JP00017634


10.06.2016

NJOFTIM PËR REKRUTIM TË JASHTËM – Zvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike TIK/250/JP00017634


 Njoftim për kandidatët e suksesshëm – Pozita: Zyrtar mbështetës për implementimin e Ligjit për faljen e Borxheve me nr të ref. 01/10/2015