Punësimi

Modifikuar më qershor 25, 2016

Aplikacioni për punësim


25.06.2016

VAZHDIM I AFATIT TË NJOFTIMIT TË JASHTËM PËR REKRUTIM – Zvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike TIK/250/JP00017634


10.06.2016

NJOFTIM PËR REKRUTIM TË JASHTËM – Zvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike TIK/250/JP00017634


 Njoftim për kandidatët e suksesshëm – Pozita: Zyrtar mbështetës për implementimin e Ligjit për faljen e Borxheve me nr të ref. 01/10/2015