I/e nderuar,
Përmes kësaj faqeje mund të parashtroni vetëm pyetje/kërkesë profesionale, ndërsa për të parashtruar pyetje/kërkesë teknike, si: deklarim, pagesë, rregullim të gjendjes, e-mail adresës, fjalëkalimit, etj., ju lutemi drejtohuni përmes adresës edi@atk-ks.org
Ju faleminderit për mirëkuptim!

Shtro pyetje

Përdor formën më poshtë për të shtruar pyetjen


Shkruani nr fiskal/personal


Shkruani regjionin që i takoni!


Shkruani emrin e biznesit!

Shkruani email adresën tuaj

captcha

Ju lutem shkruaj kodin e mësipërm

 

Displaying 21 - 23 of 29123456

prsh te nderuar un sot isha ne zyrat e atk dhe sun kreva pun sepse rrjet na interneti skishte dhe printeri nuk punojke u mundova ne online te bej diqka prap sun arrita te kryj pun

I nderuar tatimpagues,

Ju lutem sqarojeni kërkesën tuaj, me qëllim që ne të mund t’ju ofrojmë shërbimin e duhur.

Me respekt,

ATK23986/2019

Displaying 21 - 23 of 29123456