Shtyhet afati i dorëzimit të plikove me kuponë fiskal

Meqenëse ATK ka evidentuar se deri me datë 31 Korrik 2015 kanë aplikuar një numër i konsiderueshëm i qytetarëve, të cilët ende nuk i kanë dorëzuar plikot me Kuponë Fiskal, ATK do t’ju mundësojë që edhe gjatë javës së parë të muajit Gusht 2015 t’i dorëzojnë plikot e tyre në cilëndo zyre regjionale të ATK-së.

Pra, plikot e mbyllura me Kuponë Fiskal të grumbulluar gjatë muajit Prill, Maj dhe Qershor, ATK do t’i pranoj deri më 07 Gusht 2015, deri në ora 16:00.

Administrata Tatimore e Kosovës