PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA Organizuje SEMINAR

TEMA:

  • Godišnje deklarisanje i prijavljivanje finansijskih izveštaja

SEMINAR SE ODRŽAVA:

Datum Region  Vreme Mesto a
19.02.2019 Prizren 10:30 Sala Skupštine opštine  Prizren
20.02.2019 Gnjilane 10:00 Sala Skupštine opštine – Gnjilane
21.02.2019 Uroševac 10:00 Sala Skupštine opštine  – Uroševac
25.02.2019 Mitrovica 10:00 Sala Agencije za Ruralni razvoj – ARZ  za Sever, adresa “Park Biznisa”, Mitrovica
26.02.2019 Đakovica 10:30 Sala Skupštine opštine  u Đakovici, objekt bivšeg Bankosa, III sprat
27.02.2019 Priština 10:00 Hotel “EMERALD” – Priština
28.02.2019 Peć 10:30 Sala e Skupštine opštine – Peć

Na ovim seminarima se pozivaju da učestvuju poreski obveznici (poslovne organizacije, nevladine organizacije ili njihovi predstavnici), predstavnici stalnih jedinica, računovođe i zainteresovani građani kako bi bili informisani o godišnjoj deklaraciji i izveštavanju finansijskih izveštaja pojedinih kompanija, korporacija i partnerstva.

 

 

Za ostale informacije kontaktirajte:

 

Tel: 038/200-250 17,

e-mail: info@atk-ks.org

veb: www.atk-ks.org

Njomza Alaj