PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA Organizuje SEMINAR ZA PORESKE OBVEZNIKE

TEMA:

  • PORESKI TRETMAN DUGOROČNIH GRAĐEVINSKIH UGOVORA
  • IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIHODU KORPORACIJA

SEMINARI SE ODRŽAVAJU:

Datum Regioni  Čas Mesto održavanja
19.09.2019 Uroševac 10:00 Sala skupštine opštine Uroševac
20.09.2019 Mitrovica 10:00 Sala agencije ruralnog razvoja-ARR, adresa “Biznis Park”, Mitrovica
23.09.2019 Prizren 10:30 Sala u Hotelu “City”, Prizren
24.09.2019 Gnjilane 10:00 Sala skupštine opštine – Gnjilane
26.09.2019 Priština 10:00 Sala u Hotelu “EMERALD”, Priština
27.09.2019 Peć 10:30 Sala skupštine opštine – Peć
30.09.2019 Đakovica 10:30 Sala skupštine opštine -Đakovica

Poreski obveznici (poslovne organizacije, nevladine organizacije ili njihovi predstavnici), stalni predstavnici, računovođe i zainteresovani građani su pozvani da učestvuju u ovim seminarima kako bi bili informisani o poreskom tretmanu za aspekte poreza na dodatu vrednost (PDV), Porez na lične prihode (PLP ) i porez na prihode korporacija (PPK) dugoročnih ugovora o izgradnji, kao i zakonske izmene u novom Zakonu o porezu na prihode.