PAK prikupila 220 miliona evra u roku od 6 meseci

Poreska administracija  Kosova uspela je da prikupi 27 miliona evra više nego prošle godine, za period od šest meseci od januara do juna.
Tabela za prikupljanje prihoda, koju je danas prezentirala PAK, pokazuje da su za 2018. godinu porezi prikupljeni u iznosu od 220 miliona evra.
U isto vreme, pre godinu dana, prikupljeno je 193 miliona evra, prenosi Ekonomija online.
Generalni direktor PAK-, Sakip Imeri, rekao je da je PAK postigao dobar napredak svake godine i više i to zahvaljujući svim saradnicima u radu PAK-a.
„Dobar rezultat je povećao napredak PAK-a, dostignuća su omogućena zahvaljujući saradnji donatora, nevladinih organizacija, raznih udruženja, preduzeća, udruženja i partnera od interesa. To se postiže zahvaljujući podršci Ministarstva finansija i u ime PAK-a želim da se zahvalim svima vama za doprinos koji je PAK na ovaj nivo „, rekao je Imeri, prenosi ekonomija online.
Imeri je rekao da istraživanja i izveštaji različitih kosovskih opština govore da je PAK postigao napredak i uživa kredibilitet građana.

„Uveren sam da imamo posla, ali ne treba zanemariti uspehe sa velikom pozitivnom ocenom što se jasno vidi iz anketa poreskih obveznika, izveštaja Svetske banke, Izveštaja Monitoringa Nacionalnog fonda itd“, rekao je Imeri.
Dok je, zamenik ministra finansija Fatmir Gaši, izjavio je da se PAK sve više usavršava i po njemu Poreska administracija  Kosova je administracija , kojom bi trebalo da budemo ponosni za sve ono što je urađeno.

„Poreska administracija  Kosova iz godine u godinu poboljšava učinak PAK-a, kao  i usluge koje pružaju. Imamo administraciju na koju možemo biti ponosni za posao koji se obavlja „, rekao je Gashi.

Gaši je dodao da Ministarstvo finansija pomaže privatnom sektoru i posvećeno je povećanju lokalne proizvodnje. On je rekao da bi Kosovo trebalo više da izvozi nego da uvozi

„Ministarstvo finansija preduzelo je mere i korake za pružanje olakšica privatnom sektoru i najbolje usluge, naročito proizvodnim preduzećima. Zainteresovani smo da više povećamo proizvodnju i povećamo uvoz naših proizvoda u različitim zemljama i da uvozimo što manje stranih roba „, rekao je Gashi, prenosi Ekonomija online.

Njomza Alaj