SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Poreski inspektor koji je osuđen za korupciju udaljen sa posla

Poreska uprava Kosova obaveštava javno mnjenje da je, u skladu sa članom 60. stav 1. podtačka 1.6 Zakona br. 06 / L-114 o javnim službenicima, donela odluku o raskidu radnog odnosa za poreskog inspektora osuđenog za korupciju. Viši menadžment PAK-a uverava javnost da će bilo koji dokazi o zloupotrebi službenog položaja, kao i slučajevi korupcije, …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Pozivni centar obeležava 8 godina od osnivanja

Na 8. Godišnjicu, Pozivni centar u Poreskoj administraciji Kosova, dodao je rezultate za sve sprovedene aktivnosti. Od 42.482 poziva upućena prošle godine, gde su poreski obveznici obavešteni o svojim poreskim obavezama prema PAK-u, ove godine je PC uputio 49, 465 poziva. Imajući u vidu da je pružao informacije i pomoć o poreskom zakonodavstvu, elektronskim prijavama …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK u akciji za oduzimanje imovine poreskih obveznika dužnika

Poreska uprava Kosova juče je preduzela akciju za oduzimanje imovine poreskih obveznika, koji nisu ispunili zakonske uslove PAK-a, pravovremenu uplatu dugova i nisu reagovali na upozorenja PAK-a , da će se prinudna naplata poreza preduzeti oduzimanjem imovine. Postupak zaplene u saradnji sa kosovskom policijom sproveden je protiv osam (8) poreskih obveznika po preliminarnom planu, a …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK prikupio 35,5 miliona evra više u odnosu na isti period prošle godine

Poreska uprava Kosova nastavila je da povećava nivo prihoda u periodu januar-septembar 2019. godine, kao rezultat intenziviranja terenskih aktivnosti, odnosno upravljanja dugom i borbe protiv neformalne ekonomije. Za pomenuti period, PAK je uspeo da prikupi prihod od 35,5 miliona evra više u odnosu na isti period prošle godine, dok je ukupni prikupljeni prihod u vrednosti …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Sastanak direktora PAK-a i direktora osiguravajućeg društva Kosova

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj ugostio je izvršnog direktora osiguravajućeg društva Kosova, Sami Mazreku. Svrha ovog sastanka bila je primena Zakona o porezu na dobit, koji je stupio na snagu u avgustu ove godine. Na sastanku g. Mazreku je informisao direktor PAK-a da će prema ovom zakonu osiguravajuće kompanije od 5. avgusta 2019. godine prijavljivati …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, përmbyll ciklin e radhës të seminareve me tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim të informimit të tatimpaguesve për trajtimin tatimor të kontratave afatgjate ndërtimore, si dhe ndryshimet në ligjin për tatim në të ardhura të korporatave ka realizuar seminare për tatimpagues në të gjitha regjionet e saj, si: Ferizaj, Mitrovicë, Prizren, Gjilan, Prishtinë, Pejë dhe Gjakovë. Pjesëmarrësit u njoftuan gjerësisht për trajtimin …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj posetio Agenciju za prihode i carine u Engleskoj

Na poziv Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, delegacija Poreske administracije Kosova koju čine generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj i nekoliko njegovih saradnika su u zvaničnoj poseti Agencije za prihode i carine u Engleskoj, sa ciljem sticanja iskustva britanskih vlasti u izgradnji kapaciteta u jedinici finansijske obaveštajne službe PAK-a, kao i sticanju prakse u oblasti borbe protiv utaje …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Direktor Murtezaj sastao se danas sa predsednikom KPA-a Agimom Šahinijem

Kosovska poslovna alijansa pozvala je danas generalnog direktora PAK-a Ilir Murtezaja. Svrha ovog sastanka bila je diskusija o temama koje su zanimljive za poslovanje u zemlji, ali su istovremeno razmotreni i izazovi koji otežavaju poslovanje u zemlji. Generalni direktor PAK-a, gospodin Murtezaj, rekao je da će kao institucija uvijek biti u zaštiti biznisa, na osnovu …

SOPŠTENJE ZA JAVNOST – 10.8 miliona izjava preuzeto putem E-deklaracije

Poreska uprava Kosova u 2011. godini pokrenula je najveći elektronski projekat E-poreske izjave, platforma je u početku bila dostupan za preduzeća koja su kategorisana u direkciji velikih poreskih obveznika, dok za ostale poreske obveznike mogućnost korišćenja EDI je od početka 2012. Ovaj sistem omogućava i stvaranje on-line račun poreskih obveznika kod PAK-a, gde se mogu …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Prikupljeno 34,8 miliona evra više u odnosu na isti period 2018. godine

Učinak poreskih prihoda u PAK-u i dalje ima pozitivan trend, gde smo do sada svakog meseca povećavali prihode u odnosu na prethodnu godinu. Opredeljenost višeg rukovodstva PAK-a u sprovođenju operativnih planova i plana upravljanja rizikom izrađenih za ovu godinu u potpunosti je u skladu sa Strateškim planom 2015-2020 i ciljevima Vlade Republike Kosovo da se …