KOMUNIKATË PËR MEDIA – Dorëzimi i plikove me kupon fiskal

Administrata Tatimore e Kosovës njofton gjithë qytetarët të cilët kanë qenë fitues nga tërheqja e numrave potencial fitues për periudhën TM1/2019, se edhe sot kanë mundësi të dorëzojnë plikot e tyre me kupon fiskal për verifikim deri në ora 16:00. Tërheqja e numrave potencial fitues është transmetuar drejtpërdrejt në RTK, ku janë tërhequr tre numra …

Numrat potencial fitues

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – U PAK-u izvučeni potencijalni dobitni brojevi za TM1 2019

Poreska uprava Kosova izvukla je potencijalne dobitne brojeve kako bi građanima nadoknadila prikupljanje fiskalnih kupona za period TM1 2019. Izvlačenje potencijalnih dobitnih brojeva prenosi se direktno na RTK-u gde su tri potencijalna dobitna broja izvučena kako je navedeno u Odluci o javnom objavljivanju br. 02/2017 – Podsticaji i motivacija za primanje fiskalnih kupona. Broj potencijalnih …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK, u saradnji sa Akademijom pravde, sprovela je obuku za sudije i sudske eksperte

Poreska administracija Kosova, u saradnji sa Akademijom pravde, organizovala je dvodnevnu obuku za sudije i sudske eksperte na temu „Tumačenje poreskog zakonodavstva na Kosovu“. Na ovoj obuci od predstavnika PAK-a, predstavljene su sledeće teme: Poreska administracija i procedure; Porez na dodatu vrednost; Porez na lični dohodak; Porez na prihode korporacija; Prenos cena; i Sporazumi o …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Organizovanje nagradnih igara

Poreska administracija Kosova obaveštava sve subjekte, kompanije, biznise koje se bave organizacijom nagradnih igara, da važeći Zakon br. Br. 04 / L-080 o igrama na sreću, konkretno član 5, stavovi 2 i 3 Zakona, ne tretira kao igre na sreću nagradne konkurse (igre) koje organizuju subjekti u reklamne svrhe, pod uslovom da se učešće u …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor PAK-a se sastao sa VD Ambasadora Severne Makedonije na Kosovu

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj primio je danas na sastanku ambasadora Severne Makedonije na Kosovu, Redžepa Saliua. Svrha ovog sastanka bila je produbljivanje saradnje između Ambasade Severne Makedonije i PAK-a. Podsećamo da Poreska administracija Kosova ima sporazum o saradnji sa Upravom za javne prihode Severne Makedonije u oblasti eliminacije dvostrukog oporezivanja, kao i druge sporazume …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK i Državna advokatura su potpisali sporazume o saradnji

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj i državni tužilac Sami Istrefi potpisali su danas sporazum o saradnji. Svrha ovog sporazuma je da utvrdi prava i obaveze strana u sprovođenju obaveza koje proizilaze iz odluke Vlade br. 03/44, odnosno prebacivanje registrovanih predmeta i delegiranje nadležnosti i odgovornosti predstavljanja iz DA u PAK. U skladu sa potpisanim sporazumom, …

Drejtori Murtezaj  pjesëmarrës në seminarit me temë “Reformimi i Administratës Tatimore përmes një lidershipi ndikues”

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj učestvovao je na seminaru „Reforma poreske uprave kroz vodeće rukovodstvo sa uticajem“

U Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, održan je seminar na temu „Reforma poreske uprave kroz uticajno rukovodstvo“, na kojem su dva dana prisustvovali direktori poreskih uprava u regionu. Učesnik ovog seminara je bio i generalni direktor Poreske uprave Kosova Ilir Murtezaj sa saradnicima. Na seminaru se govorilo o značaju eksternog i unutrašnjeg liderstva, kao i …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Zaplenjena je imovina poreskih obveznika koji imaju dugove prema PAK-u

Poreska administracija Kosova preduzela je pravne radnje protiv svih poreskih obveznika koji imaju neplaćene poreske obaveze. Od izvršenih aktivnosti, oduzeta je imovina poreskih obveznika koji nisu odgovorili na pravne zahteve od strane PAK-a, kao što su izdavanje podsetnica, stavljanje poreskih blokada u katastru, na nepokretnu imovinu, blokiranje bankovnih računa, blokiranje u trezoru i carini, postavljanje …

Diskutohet struktura e re organizative e ATK-së

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Razmatrana je nova organizaciona struktura PAK-a

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj nakon nekoliko sastanaka sa ekspertima Međunarodnog monetarnog fonda, danas je na zajedničkom sastanku sa visokim rukovodstvom razgovarao o novoj organizacionoj šemi poreske administracije. Nova organizaciona šema postaje rezultat potrebe za boljom funkcionalizacijom i postizanjem strateških ciljeva PAK-a. Za pregled organizacione strukture, MMF je dao svoje preporuke u Izveštaju za decembar …