SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Ciljevi PAK-a predstavljeni su predstavnicima Kancelarije Evropske unije

Generalni direktor PAK-a, Ilir Murtezaj primio je danas predstavnike Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Teme o kojima se razgovaralo tokom ovog sastanka odnosile su se na ciljeve PAK-a za 2020. godinu, kao i nastavak primene Srednjoročnog plana reformi. Tokom ovog sastanka, direktor Murtezaj zahvalio je predstavnicima Kancelarije Evropske unije na kontinuiranoj podršci koju su TAK-u …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – MMF visoko ceni impresivan rad PAK-a u 2019. godini

Danas je održan završni sastanak MMF-a, koji je pratio i ocenjivao rad obavljen u PAK-u. Ova misija se fokusirala na procenu primene Srednjoročnog plana reformi 2019-2021, posebno ciljeve predviđene u ovom planu, kao što su postupanje sa poreskim dugovima, unapređenje funkcije poreske kontrole, povraćaj PDV-a i napredovanje informacione tehnologije. Generalni direktor PAK-a g. Ilir Murtezaj …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – 20. godišnjica osnivanja TAK-a

Poreska uprava Kosova održala je danas ceremoniju obeležavanja 20. godišnjice svog osnivanja, čiji su deo činile ličnosti visokih lokalnih i međunarodnih institucija. Na svečanosti otvaranja, generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj rekao je da je „posebno zadovoljstvo izraziti zahvalnost i poštovanje u ime svih zaposlenih u poreskoj administraciji svima koji su prisutni u ovoj sali. doprinelo …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK predstavlja rezultate 2019. godine

Danas je putem konferencije za novinare generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj objavio rezultate svog rada za 2019. godinu. Medijima su predstavljene brojne statistike aktivnosti sprovedenih u 2019. godini, koje su dale pozitivne rezultate u postizanju predviđenih ciljeva. Tokom ove konferencije, direktor Murtezaj rekao je da će 2019. godina biti upamćena po ostvarenju prihoda od preko …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Prva misija MMF-a za PAK za 2020. godinu

Sadašnja misija, koja boravi u PAK-u od danas do 21. januara 2020. godine, fokusirana je na procenu primene Srednjoročnog plana reformi 2019-2121, konkretno na ciljeve utvrđene u ovom planu, kao što je upravljanje poreskim dugovima, unapređenje funkcije poreske kontrole, povraćaj PDV-a i unapređenje informacione tehnologije. Poreska uprava Kosova nastavlja da dobija podršku misije Međunarodnog monetarnog …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK, modifikuje poreske obrasce PD i CD

Poreska administracija Kosova obaveštava vas da se obrazac godišnjeg izveštaja i obrazac za plaćanje poreza na lične prihode (PD) i obrazac godišnjeg izveštaja i obrazac za plaćanje poreza na prihode korporacija (CD) menjaju, tako da do 31 Januara 2020 podnošenje ovih obrazaca nije moguće. Izmena / modifikacija obrazaca PD i CD-a vršiće se uglavnom za: …

Obaveštenje za poreske obveznike – Registracija zaliha robe

Poreska uprava Kosova Vas obaveštava da, prema Zakonu br. 03/L-222 o poreskoj administraciji i postupcima, poreski obveznici moraju registrovati zalihe robe na kraju kalendarske godine. Takva registracija mora biti spremna najkasnije do 10 Januara 2020. Svaki poreski obveznik, bez obzira na godišnji promet, pored knjigovodstva i vođenje evidencije u skladu sa zakonom, dužan je da …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK, donosi Javno objašnjenje odluke br. 03/2019

Poreska administracija Kosova, na osnovu Administrativnom uputstvu MF-Br. 06/2016, donosi Javno objašnjenje odluke br. 03/2019 – Obaveza plaćanja PDV-a na isporuku usluga iz oblasti građevinarstva – Primena obrnute naplate. Svrha ovog Javnog objašnjenja odluke je da razjasni poreski tretman za aspekte PDV-a u pružanju usluga u oblasti građevinarstva, odnosno primene obrnute naplate (Reverse Charge) za …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK naplaćuje 101 milion poreskog duga

Danas su, putem konferencije za štampu, generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj i zamenik generalnog direktora za operacije Nijazi Aslani predstavili rezultate aktivnosti sprovedenih na rešavanju poreskih dugovanja, kao i druge aktivnosti naplate duga, uključujući preduzete mere za oduzimanje imovine dužnicima. Direktor Murtezaj rekao je novinarima da „Pored mnogih ciljeva, Poreska administracija Kosova ima prioritet u …