SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Direktor Murtezaj sastao se danas sa predsednikom KPA-a Agimom Šahinijem

Kosovska poslovna alijansa pozvala je danas generalnog direktora PAK-a Ilir Murtezaja. Svrha ovog sastanka bila je diskusija o temama koje su zanimljive za poslovanje u zemlji, ali su istovremeno razmotreni i izazovi koji otežavaju poslovanje u zemlji. Generalni direktor PAK-a, gospodin Murtezaj, rekao je da će kao institucija uvijek biti u zaštiti biznisa, na osnovu …

SOPŠTENJE ZA JAVNOST – 10.8 miliona izjava preuzeto putem E-deklaracije

Poreska uprava Kosova u 2011. godini pokrenula je najveći elektronski projekat E-poreske izjave, platforma je u početku bila dostupan za preduzeća koja su kategorisana u direkciji velikih poreskih obveznika, dok za ostale poreske obveznike mogućnost korišćenja EDI je od početka 2012. Ovaj sistem omogućava i stvaranje on-line račun poreskih obveznika kod PAK-a, gde se mogu …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Prikupljeno 34,8 miliona evra više u odnosu na isti period 2018. godine

Učinak poreskih prihoda u PAK-u i dalje ima pozitivan trend, gde smo do sada svakog meseca povećavali prihode u odnosu na prethodnu godinu. Opredeljenost višeg rukovodstva PAK-a u sprovođenju operativnih planova i plana upravljanja rizikom izrađenih za ovu godinu u potpunosti je u skladu sa Strateškim planom 2015-2020 i ciljevima Vlade Republike Kosovo da se …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK me plan për konsolidimin e sektorit të mbledhjes së detyrueshme

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj,  ka takuar stafin e Departamentit të Mbledhjes së Detyrueshme, me qëllim që të diskutohet reforma në mbledhjes së detyrueshme, në drejtim të rritjes së efikasitetit për trajtimin e borxheve. Që nga marrja e detyrës si drejtori të përgjithshëm, z. Murtezaj ndër prioritet kryesore ka vendosur trajtimin e borxheve, …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK sa 20 novih inspektora

Poreskoj upravi Kosova danas se pridružilo 20 poreskih inspektora, koji su danas ozvaničili svoj položaj potpisivanjem ugovora o radu. Ovom prilikom, generalni direktor Poreske uprave Kosova, Ilir Murtezaj, pozdravio je nove inspektore, zatraživši od njih da doprinesu realizaciji misije PAK-a, sa posebnim akcentom na korektan i ujednačen tretman poreskih obveznika. Direktor Murtezaj je istovremeno naglasio …

Obaveštenje za poreske obveznike – Izjavite ispravan porez!

Poreska uprava Kosova podseća sve osobe koje se bave poslovnim aktivnostima koje su prema poreskom zakonodavstvu obavezne da realno prijavljuju poreze i penzijske doprinose. Aktivnosti PAK-a će nastaviti da se fokusiraju na kategorije kao što su: poslodavci koji prijavljuju manje plate zaposlenih, oni koji manje deklarišu u srednjim i velikim preduzećima, oni koji manje deklarišu …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK izvodi dodatne aktivnost tokom letnje sezone

Poreska  administracija Kosova nastavlja sprovođenje operativnog plana, koji se odvija van radnog vremena, u cilju boljeg praćenje rekreativnih aktivnosti, zabavnih-uključujući događaje po hotelima i restoranima, koncerte, svadba, i slične aktivnosti, koje su tokom ove sezone izraženije.  Aktivnosti se preduzimaju kako bi se obezbedili različiti dokazi o prihodima koje ostvaruje ovaj sektor. Na osnovu prikupljenih dokaza tokom ovih aktivnosti, kao i drugih dostavljenih činjenica, PAK …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj sastao se sa predsednikom Olimpijskog komiteta Kosova

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj primio je danas predsednika Olimpijskog komiteta Kosova Besima Hasanija. Svrha ovog sastanka bila je usaglašavanje primene Zakona o porezu na dobit korporacija i Zakona o sponzorstvu. Na ovom sastanku, direktor Murtezaj rekao je da će Poreska uprava Kosova sprovesti sve zakone koje odobri Skupština Republike Kosovo, u ovom slučaju i …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK je obavio izvlačenje potencijalnih pobedničkih brojeva za TM2 2019

Poreska uprava Kosova povukla je potencijalne pobedničke brojeve kako bi građanima povratili naplatu fiskalnih kupona za TM2 2019. Izvlačenje potencijalnih dobitničkih brojeva prenosi se uživo na RTK-u, gde se izvlače tri potencijalna dobitna broja, kako je navedeno u Odluci javnog objašnjenja br. 02 / 2017 – Podsticaji i motivisanje za uzimanje fiskalnih kupona. Broj građana …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK u pripremi za razvoj projekta KKAS II

Poreska uprava Kosova dobija podršku stručnjaka poreske uprave iz Minhena u okviru projekta „Dobro upravljanje finansijama na Kosovu“ organizacije GIZ, u vezi sa proširivanjem funkcija Kancelarije za kazne i administrativne sankcije, uključujući postupanje sa predmetima krivičnih dela ili prenosA na fazu KKAS II. To je saopšteno tokom sastanka generalnog direktora PAK-a Ilira Murtezaja i prisutnih …