ATK merr pjesë në Takimin vjetor të Këshillit Drejtues dhe Koordinimit të përkrahjes në Administratat Tatimore dhe Menaxhimin e Financave Publike në Evropën Jug-Lindore

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK učestvuje na godišnjem sastanku Upravnog i koordinativnog odbora podrške poreskim upravama i upravljanju javnim finansijama u jugoistočnoj Evropi

Danas se u Ljubljani održava godišnji sastanak Upravnog i koordinativnog odbora između Međunarodnog monetarnog fonda – Evropske komisije, Švajcarske organizacije za ekonomsku saradnju i Finansijskog centra u Ljubljani – Slovenija, čiji je cilj da predstavi dostignuća, naučene lekcije i izazove za poreske uprave i institucije za upravljanje javnim finansijama. Predstavnici 6 zemalja u regionu učestvuju …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Poreska uprava Kosova i Fond zdravstvenog osiguranja danas su potpisali sporazum o saradnji

Poreska uprava Kosova i Fond za zdravstveno osiguranje potpisali su danas sporazum o saradnji u cilju produbljivanja saradnje između dve institucije, za razmenu podataka koje poseduju institucije, kao i za identifikaciju fizičkih i pravnih lica koja plaćaju poreze. Takođe, ovaj sporazum obavezuje strane da ujedine lične podatke. Ovaj sporazum počinje da se primenjuje nakon datuma …

Drejtori i ATK-së merr pjesë në sesionin informues  “Klima e Investimeve në Kosovë”

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor PAK-a učestvuje na informativnoj sesiji „Investiciona klima na Kosovu“

Ambasada Republike Kosovo u Švajcarskoj i Agencija za investicije i podršku preduzećima na Kosovu održali su informativnu sesiju „Investiciona klima na Kosovu“, a učesnik ove sesije je bio generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj. Svrha ove sesije je bila da se razgovara o mogućnostima onih koji su zainteresovani za ulaganje na Kosovu. Konkretno, objekti koji su …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Poreska administracija uprava Kosova posvećena sprečavanju se sukoba interesa

Poreska uprava Kosova od januara ove godine do danas je preduzela niz aktivnosti u cilju sprečavanja sukoba interesa u poreskoj upravi. Do sada su sprovedene neke aktivnosti, kao što su prikupljanje izjava od osoblja koje odražavaju deklaracije iz tri potencijalna izvora sukoba interesa (Obrazac I – preko kojeg se prijavljuju u članovi porodice službenika zvaničnika …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK sa akcionim planom za građevinski sektor

Poreska administracija Kosova je posvećena poboljšanju svog pristupa upravljanju rizicima u pogledu ispunjavanja poreskih obaveza kako bi se osiguralo da napori u usklađivanju rešavaju glavne rizike koji čine najveći deo poreskog jaza. U tom cilju, PAK je zajedno sa MMF-om izradila „Plan za poboljšanje performansi za građevinski sektor 2019-2021“, kroz koji će plan PAK sprovoditi …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK deo samita „Finansijska i monetarna stabilnost u regionu, u klimi sporog rasta u evrozoni”

Od 13. juna do 15. juna 2019. godine, u Bečiću, održan je regionalni samit na temu „Finansijska i monetarna stabilnost u regionu, u klimi sporog rasta u evrozoni“ guvernera, ministara finansija i direktora poreskih administracija. Učesnici ovog samita bili su predstavnici država regiona kao što su Kosovo, Crna Gora, Albanija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija …

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së merr pjesë në ShKÇAK

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Generalni direktor PAK-a učestvuje u Skupštini udruženja sertifikovanih računovođa i revizora Kosova (USRRK)

Generalni direktor Poreske uprave Kosova Ilir Murtezaj prisustvovao je generalnom sastanku Skupštine Udruženja ovlašćenih računovođa i revizora Kosova (USRRK), koji je održan u Šenđinu, u Albaniji, gde je predstavljen izveštaj o aktivnostima i izveštaj revidiranih finansijskih izveštaja za 2018. godinu, strategije 2020-2024, plana rada i budžeta USRRK za 2020. godinu. U obraćanju pred prisutnim, direktor …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK je prikupila 211,4 miliona evra za pet meseci

Poreska uprava Kosova za period januar-maj 2019. godine pokazala je dobre rezultate u pogledu naplate prihoda. U ovom periodu prikupljeno je 211,4 miliona evra, u odnosu na isti period prošle godine, za 9,2% ili 17,8 miliona evra više. Kao rezultat povećanja prihoda, kontinuirano unapređenje usluga poreskim obveznicima uveliko je olakšalo deklarisanje i plaćanje poreza, kao …

Vizita ne Gjermani

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Delegacija PAK-a posetili bavarski državni parlament u Nemačkoj

U okviru posete koju je organizovala Nemačka saradnja za razvoj u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), delegacija PAK-a posetila je bavarski parlament i održala sastanak sa g. Volfgang Fackler, poslanik CSU i predsjednik Komisije za javne usluge. G. Fakler je izrazio interesovanje za politički i ekonomski razvoj na Kosovu, sa posebnim …

ATK_ShKCAK

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK ima prioritet u jačanju profesionalnih kapaciteta

Generalni direktor PAK-a, Ilir Murtezaj, primio je danas na sastanku predstavnike Asocijacije sertifikovanih računovođa i revizora Kosova (ASRKK) kako bi razgovarali o saradnji u cilju jačanja profesionalnih kapaciteta u oblasti računovodstva, kontinuiranog profesionalnog obrazovanja, organizovanja seminara i edukativnih kampanja za finansijsko izveštavanje kao važnih aktivnosti za ispunjavanje poreskih obaveza. Takođe, na ovom sastanku, strane su …