SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK i Državna advokatura su potpisali sporazume o saradnji

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj i državni tužilac Sami Istrefi potpisali su danas sporazum o saradnji. Svrha ovog sporazuma je da utvrdi prava i obaveze strana u sprovođenju obaveza koje proizilaze iz odluke Vlade br. 03/44, odnosno prebacivanje registrovanih predmeta i delegiranje nadležnosti i odgovornosti predstavljanja iz DA u PAK. U skladu sa potpisanim sporazumom, …

Drejtori Murtezaj  pjesëmarrës në seminarit me temë “Reformimi i Administratës Tatimore përmes një lidershipi ndikues”

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj učestvovao je na seminaru „Reforma poreske uprave kroz vodeće rukovodstvo sa uticajem“

U Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, održan je seminar na temu „Reforma poreske uprave kroz uticajno rukovodstvo“, na kojem su dva dana prisustvovali direktori poreskih uprava u regionu. Učesnik ovog seminara je bio i generalni direktor Poreske uprave Kosova Ilir Murtezaj sa saradnicima. Na seminaru se govorilo o značaju eksternog i unutrašnjeg liderstva, kao i …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Zaplenjena je imovina poreskih obveznika koji imaju dugove prema PAK-u

Poreska administracija Kosova preduzela je pravne radnje protiv svih poreskih obveznika koji imaju neplaćene poreske obaveze. Od izvršenih aktivnosti, oduzeta je imovina poreskih obveznika koji nisu odgovorili na pravne zahteve od strane PAK-a, kao što su izdavanje podsetnica, stavljanje poreskih blokada u katastru, na nepokretnu imovinu, blokiranje bankovnih računa, blokiranje u trezoru i carini, postavljanje …

Diskutohet struktura e re organizative e ATK-së

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Razmatrana je nova organizaciona struktura PAK-a

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj nakon nekoliko sastanaka sa ekspertima Međunarodnog monetarnog fonda, danas je na zajedničkom sastanku sa visokim rukovodstvom razgovarao o novoj organizacionoj šemi poreske administracije. Nova organizaciona šema postaje rezultat potrebe za boljom funkcionalizacijom i postizanjem strateških ciljeva PAK-a. Za pregled organizacione strukture, MMF je dao svoje preporuke u Izveštaju za decembar …

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Prokurori i Shtetit të vendosura në luftimin dhe parandalimin e ekonomisë jo-formale

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Poreska administracija Kosova i državni tužilac stavljeni su u borbu protiv i sprečavanje neformalne ekonomije

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj sastao se danas sa glavnim državnim tužiocem Aleksandrom Lumezijem, sa kojim je razgovarao o aspektima vezanim za prevenciju i borbu protiv krivičnih dela fiskalne utaje, koji u velikoj meri podrivaju ekonomiju zemlje. Tokom ovog sastanka razgovaralo se o svrsi međuinstitucionalne saradnje između Poreske administracija Kosova i državnog tužioca. Generalni direktor …

FMN mbështet ATK-në në fushën e menaxhimit të rrezikut

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – MMF podržava PAK u oblasti upravljanja rizicima

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj ugostio je stručnjaka MMF-a Carstena Bendiska, koji će tokom aprila podržati Poresku administraciju Kosova u oblasti upravljanja rizicima. Tokom sastanka, direktor Murtezaj je govorio o dosadašnjoj podršci i naglasio potrebu za nastavkom saradnje u budućnosti. Između ostalog, naglašavam da PAK treba da poveća svoje kapacitete u određenim oblastima, koje imaju …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Podnesi zahtev za nadoknadu od fiskalnih kupona -TM1/ 2019

Poreska administracija Kosova obaveštava sve građane da se od 1. aprila 2019. godine mogu prijaviti za nadoknadu od fiskalnih vaučera. Zahtev za nadoknadu sredstava iz fiskalnih kupona za TM1 / 2019 počinje 1. aprila 2019. godine i traje do 30. aprila 2019. godine. Zahtev se podnosi popunjavanjem zahtjeva za nadoknadu sredstava od fiskalnih kupona. Aplikacija …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj je dočekao na sastanku Rektora Demu

Generalni Direktor PAK-a, Ilir Murtezaj, danas je bio domaćin sastanka s rektorom Univerziteta u Prištini, Marjanom Demom, sa kojim su razgovarali o mogućnostima saradnje između Poreske administracije Kosova i Univerziteta u Prištini. Na ovom sastanku, Murtezaj i gospodin Demaj su se složili o produbljivanju saradnje u oblastima od interesa za obe institucije. Ovaj sastanak je …

Çertifikohen tetë hetues si ekspert në forenzikën financiare

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Osam istražitelja je dobilo diplome stručnjaka za finansijsku forenziku

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Kosovu i Asocijacija sertifikovanih računovođa i revizora Kosova (SCAAK) su certificirali 43 službenika koji su završili jednogodišnji program finansijske obuke. Deo ove grupe su i osam (8) istražitelja iz Odeljenja za poreske i obaveštajne istrage Poreske uprave Kosova. Ovaj program je doprineo unapređenju sposobnosti istražitelja koji se bave …

Vizite drejtorise rajonale

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj posetio je regionalnog direktora PAK-a

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj posetio je regionalnog direktora Prištine 1, gde je tokom sastanka direktor razgovarao o planovima za ovu godinu, za koje traži kontinuirani angažman u ostvarivanju njihove realizacije, istovremeno tražeći pružanje kvalitetnih usluga za poreske obveznike. Murtezaj je rekao da je Poreska uprava Kosova posvećena jednakom tretmanu svih poreskih obveznika, i da …