SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK i tržišna inspekcija povećavaju jaktivnosti

Na osnovu odluke Ministarstva finansija i transfera, generalni direktor Poreske uprave Kosova Ilir Murtezaj sa saradnica se sastao danas sa tržišnim inspektorom Ljulzjimom Sulom. Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima na identifikovanju i preduzimanju pravnih radnji u slučaju povećanja cena kao rezultat nastale situacije. Obe institucije preduzimaju zajedničke akcije kako bi striktno proverile sve kompanije …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK sa akcijom za verifikaciju informacija o izveštavanju o povećanjima cena

Ministar finansija i transfera Besnik Bislimi sastao se danas sa najvišim rukovodstvom Poreske uprave Kosova kako bi se preduzele mere protiv zloupotrebe biznisa sa veštački podignutim cenama nakon što je SZO najavila pandemijsku situaciju za Koronavirus. U razgovoru za medije, ministar Bislimi govorio je o panici koju građani stvaraju zbog kupovine hrane, usled rasta cena …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Ministar finansija i transfera Besnik Bisljimi posetio je danas Poresku upravu Kosova

Ministar finansija i transfera Besnik Bisljimi posetio je Poresku upravu Kosova, gde se sastao sa sa rukovodstvom PAK-a. Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj, zahvalivši ministru na poseti, obavestio je o planovima PAK-a za 2020. godinu, kao i dostignućima tokom prethodne godine – sa posebnim naglaskom na smanjenje poreskih dugovanja, za koje je PAK takođe je …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – 48, 375 evra kazne za prevozne kompanije koje nisu izdavale fiskalne kupone

Poreska uprava Kosova nedavno je preduzela akcije u Prištini, sa ciljem da proveri preduzeća koja se bave transportom, da li deluju u skladu sa zakonskim odredbama o posedovanju fiskalnih kasa i izdavanju fiskalnih računa. Tokom pomenute proveren je 41 biznis, što je rezultiralo time da je 34 od njih fiskalizirano, 20 nije štampalo fiskalne račune, …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Započinje prvi ciklus seminara sa poreskim obveznicima za 2020. godinu

Poreska uprava Kosova u saradnji sa Kosovskim savetom za finansijsko izveštavanje (KSFI) pokrenula je prvi ciklus seminara sa poreskim obveznicima za 2020. Teme koje se prezentuju na ovim seminarima su: Inovacije u Poreskoj administraciji Kosova; Primena obrnute naplate za PDV u građevinarstvu, Godišnja izjava za PD, CD i DO, Inovacije prema novom zakonu o računovodstvu, …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK proverava verifikuje robu bez porekla

Poreska uprava Kosova podseća sve poreske obveznike da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i postupcima, potrebna je dokumentacija o poreklu robe. Aktivnosti PAK-a nastavljaju da se fokusiraju na poreske obveznike koji poseduju robu bez porekla. Svaki poreski obveznik mora da dostavi prateću dokumentaciju koja opravdava poreklo robe, kako na mestu ili …

Reakcija prema dnevnim novinama Insajder

Poreska uprava Kosova, zarad davanja objašnjenja javnom mnjenju, smatra prikladnim da reaguje na pisanje dnevnika „Insajder“ objavljenog juče, 19. februara 2020., pod nazivom „Skandal PAK – kompanija koja je vršila fiktivne transakcije dobila je tender od 10 miliona“ https://insajderi.com/hulumtime/skandal-ne-atk-kompania-qe-kishte-transaksione-fiktive-fitoi-tenderin-10-milionesh/. Putem ove reakcije informišemo javno mnjenje o aktivnosti javne nabavke „Modernizacija informacionih sistema“ prema zahtevima i …