SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Redovni sastanak sa prijateljima PAK-a

G. Haliti je, zahvaljujući se predstavnicima institucija na dosadašnjoj saradnji, izrazio spremnost PAK-a za nastavak saradnje i u budućnosti, u postizanju zajedničkih uspeha. Nakon toga je prikazao postignuti napredak za period januar-septembar 2014: U 2014 godini PAK je nastavio sa realizacijom objektiva prema propisanim strateškim planovima, kao i prema godišnjim planovima na institucionalnom i vladinom …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Sastanak sa predstavnicima biznisa naftnih derivata

Između ostalog zvaničnici iz Poreske administracije su naglasili da PAK ostaje posvećena realizaciji zadataka i odgovornosti koje proizilaze iz poreskog zakonodavstva, uslovi utvrđeni zakonom za registraciju transakcija putem fiskalne elektronske opreme i izdavanje fiskalnih kupona, prilikom prodaje roba i usluga, na način da ne postanu predmet kaznenih mera, propisanih Zakonom o poreskoj administraciji i procedurama. …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Zahtevi koji su utvrđeni zakonom za registraciju transakcija i izdavanje fiskalnih kupona u slučaju prodaje roba i usluga

Proces fiskalizacije poreskih obveznika, bez sumnje je jedan od velikih objektiva PAK-a. Vredno je pomena da je ovaj proces neprekidan i da je dosada fiskalizovano više od 20 poreskih obveznika, čiji  opšti promet obuhvata više od 95% opšteg prometa svih poreskih obveznika na Kosovu. Treba imati u vidu da je proces fiskalizacije poreskih obveznika i …

Saopštenje za štampu – Bekaj: Borba protiv neformalne ekonomije i fiskalnog utaja prioritet Vlade Kosova

Stoga, je neophodno da se sprovođenje Nacionalne strategije 2014-2018 zasniva na otvorenoj i snažnoj  saradnji između javnog i privatnog sektora i civilnog društva. “Vlada takođe zahteva povećanje prihoda za intenziviranje borbe protiv sive ekonomije. Poreska administracija i Carine Kosova su povećale naplate prihoda i sprečavanje neformalne ekonomije, razvijajući svoje mehanizme za procenu rizika, aktivnosti podizanja svesti …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Predstavnici iz PAK učesnici tradicionalnog polu-maratona

U nedjelju u Prištini je organizovan polutacionalni međunarodni maraton koji simbolizira vrijednosti mira, tolerancije i suživota. Učesnici takmičenja bili su predstavnici, pojedinci i različite ličnosti, među kojima su bili i predstavnici Poreske uprave Kosova – PAK. Učesnici koji su završili trku dobili su sertifikate, sa imenom i rezultatom njihovog trčanja. Organizatori trke su Atletski savez …

Komunikatë për Media – Inaugurohet Qendra moderne për shërbim të tatimpaguesve në Mitrovicë

Vlerësojmë lartë punën e Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) në ofrimin e shërbimeve të reja në fushën e digjitalizimit që do të ju lehtësoj punën qytetarëve dhe tatimpaguesve për të marrë shërbime më të shpejta dhe të sakta të cilat kërkohen nga ATK-ja, ka deklaruar sot në Mitrovicë ministri i Financave Besim Beqaj me rastin …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK, realizovala seminar sa NVO

Poreska administracija Kosova je, tokom prošle nedelje, u saradnji sa udruženjem-Mreža grupe žena Kosova, održala seminar za nevladine organizacije, koje su učlanjene u udruženje –Mreža grupe žena Kosova. Teme koje su bile predstavljene/tretirane na ovom seminaru za NVO, su: Porez na dohodak i penzijske doprinose Porez na zakup PDV i refundacija (povraćaj) PDV-a Prijavljivanje kupovine …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Verifikacija dokumentacije robe bez dokumentacije

Tokom ovih kontrola, zahteva se verifikacija porekla robe, na osnovu Člana 19. Administrativnog Uputstva br. 15/2010: – Jedinstveni carinski dokument, koji dokazuje da je roba prešla granicu i da se izložena carinskih postupaka. U ovim slučajevima važno je da se navede primalac robe, – Dokument o prevozu/Dostavni list – tokom celog prevoza robe, moraju biti …

Komunikatë për media – Dogana dhe ATK thellojnë bashkëpunimin në luftimin e parregullsive në sektorin e lojërave të fatit

Mbështetur në këtë plan po ndërmerren të gjitha veprimet ligjore për lokalet e lojërave të fatit të cilat gjinden në afërsi të objekteve edukative-arsimore, të institucioneve historike fetare dhe të pronës komunale, se nuk do të lejohet asnjë operim i kësaj veprimtarie i cili është në kundërshtim me dispozitat ligjore të Ligjit 04/L-080 dhe U.A. …