SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Predstavnici iz PAK učesnici tradicionalnog polu-maratona

U nedjelju u Prištini je organizovan polutacionalni međunarodni maraton koji simbolizira vrijednosti mira, tolerancije i suživota. Učesnici takmičenja bili su predstavnici, pojedinci i različite ličnosti, među kojima su bili i predstavnici Poreske uprave Kosova – PAK. Učesnici koji su završili trku dobili su sertifikate, sa imenom i rezultatom njihovog trčanja. Organizatori trke su Atletski savez …

Komunikatë për Media – Inaugurohet Qendra moderne për shërbim të tatimpaguesve në Mitrovicë

Vlerësojmë lartë punën e Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) në ofrimin e shërbimeve të reja në fushën e digjitalizimit që do të ju lehtësoj punën qytetarëve dhe tatimpaguesve për të marrë shërbime më të shpejta dhe të sakta të cilat kërkohen nga ATK-ja, ka deklaruar sot në Mitrovicë ministri i Financave Besim Beqaj me rastin …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK, realizovala seminar sa NVO

Poreska administracija Kosova je, tokom prošle nedelje, u saradnji sa udruženjem-Mreža grupe žena Kosova, održala seminar za nevladine organizacije, koje su učlanjene u udruženje –Mreža grupe žena Kosova. Teme koje su bile predstavljene/tretirane na ovom seminaru za NVO, su: Porez na dohodak i penzijske doprinose Porez na zakup PDV i refundacija (povraćaj) PDV-a Prijavljivanje kupovine …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Verifikacija dokumentacije robe bez dokumentacije

Tokom ovih kontrola, zahteva se verifikacija porekla robe, na osnovu Člana 19. Administrativnog Uputstva br. 15/2010: – Jedinstveni carinski dokument, koji dokazuje da je roba prešla granicu i da se izložena carinskih postupaka. U ovim slučajevima važno je da se navede primalac robe, – Dokument o prevozu/Dostavni list – tokom celog prevoza robe, moraju biti …

Komunikatë për media – Dogana dhe ATK thellojnë bashkëpunimin në luftimin e parregullsive në sektorin e lojërave të fatit

Mbështetur në këtë plan po ndërmerren të gjitha veprimet ligjore për lokalet e lojërave të fatit të cilat gjinden në afërsi të objekteve edukative-arsimore, të institucioneve historike fetare dhe të pronës komunale, se nuk do të lejohet asnjë operim i kësaj veprimtarie i cili është në kundërshtim me dispozitat ligjore të Ligjit 04/L-080 dhe U.A. …

Komunikatë për media – Aksione shtesë në veprimtaritë e lojërave të fatit

Administrata Tatimore e Kosovës ka bërë rreth 864 vizita te bizneset e lojërave të fatit duke  përfshirë vizitat vëzhguese, përmbushëse dhe të tjera për aktivitetet e subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë e lojërave të fatit, njëkohësisht. ATK-ja ka njoftuar te  gjitha bizneset e lojërave të fatit se ato biznese të cilat kanë pika në afërsi të …

Komunikatë për media – ATK e përkushtuar të siguroj transparencë dhe trajtim të barabartë

Administrata Tatimore të Kosovës i siguron të gjithë qytetaret e Republikës se Kosovës se ne vazhdimësi do të jetë e përkushtuar në arritjen e objektivave dhe misionit të saj për ofrimin e shërbimeve profesionale, transparente dhe në Administratën Tatimore të Kosovës do te këtë vend vetme për zyrtar me integritet të lart moral dhe profesional. …

Komunikatë për Media – ATK-ja, vazhdon aksionin për mbylljen e subjekteve dhe njësive të palicencuara të lojërave të fatit në Regjionin e Pejës

Administrata Tatimore e Kosovës, – Drejtorati i Lojërave të Fatit me asistim të Policisë së Kosovës-Njësia e Krimeve Ekonomike dhe Inspektoratit Komunal të Pejës, prej datës 03.03.2011 deri më 05.03.2011, kanë zhvilluar aksionin për mbylljen e subjekteve dhe njësive të pa licencuara që merren me aktivitete të Lojërave të Fatit (LF) në Komunën e Pejës. …