Njoftim për METD – Konventa në mes të Kosovës dhe Maltës

Njoftim lidhur me përmbajtjen e Marrëveshjes për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë (tutje METD) për tatimet në të ardhura dhe në kapital dhe për parandalimin e evazionit dhe shmangies fiskale në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maltës Administrata Tatimore e Kosovës është përgjegjëse për zbatimin e dispozitave të METD-së, ku në kuadër …

Najava – Konvencija između Kosova i Velikog vojvodstva Luksemburg

Najava: U vezi sa Sporazumom o eliminisanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu SEDO) o porezu na dohodak i kapital i o sprečavanju utaje i izbegavanja poreza između Kosova i Luksemburga. Poreska uprava Kosova odgovorna je za sprovođenje odredaba SEDO, u okviru kojeg takođe pruža usluge poreskim obveznicima koji su obuhvaćeni ovim sporazumima. Od 01.01.2020 primenjuje …

Obaveštenje za građane

Poštovani građani, S obzirom da smo dobili značajan broj vaših pitanja u vezi sa ponovnim pokretanjem kampanje za povraćaj novca od prikupljanja fiskalnih kupona, koja je, kako ste obavešteni, obustavljena u cilju održavanja zdravlja svakog od nas, i istovremeno u cilju sprečavanje širenja COVID 19. Trenutno, menadžment Poreske uprave Kosova još uvek nije doneo odluku …

Obaveštenje poreskim obveznicima – Opozvana odluka br. 28/2020 od 23.03.2020 o privremenom oslobađanju od plaćanja PDV-a na uvoz pšenice i brašna, za proizvodnju hleba i hlebnih proizvoda

Poštovani poreski obveznici, Poreska administracija Kosova obaveštava sve privredne subjekte koji Odlukom br. 28/2020 od 23.03.2020 godine, ministra finansija i transfera, su imali koristi od privremenog oslobađanja od plaćanja PDV-a za uvoz pšenice i brašna namenjenih proizvodnji hleba, da je ista OPOZVANA novom odlukom ministra br. .28 / 2020-1 od 08.05.2020. Dakle, pošto je odluka …

Obaveštenje poreskim obveznicima – Putem sistema EDI ispravite greške tokom apliciranja za sticanje koristi iz hitnog fiskalnog paketa

Poštovani poreski obveznici, Zajednička komisija PAK i MEPTINIS, ovlašćena Odlukom br. 32/2020, Ministar finansija i transfera od 15.04.2020 godine, razmatra zahteve poreskih obveznika koji su podneli zahtev za korišćenje hitnog fiskalnog paketa. Tom prilikom je ova Komisija pre nekoliko dana objavila e-mail adresu  PakoEmergjenteFiskale@atk-ks.org, na koju ste poslali svoje zahteve za ispravke. Do sada je …

Obaveštenje za poreske obveznike – Online aplikacija za zahtev za sporazum o plaćanju poreskih obaveza na rate

Poreska administracija Kosova stalno pokušava da obezbedi što više olakšica za poreske obveznike. Stoga, da bi poreski obveznici što lakše izvršili poreske obaveze, PAK je u elektronski sistem EDI dodao novu uslugu, koja ima veze sa zahtevom za sporazum o plaćanju na rate poreskih obaveza. Putem ovog zahteva, poreski obveznici mogu zatražiti sklapanje sporazuma o …

Obaveštenje za obveznike – Omogućava se ispravljanje greške tokom aplikacije za sticanje koristili iz hitnog fiskalnog paketa

Poštovani poreski obveznici, Zajednička komisija PAK i MEPTINIS, ovlašćena Odlukom br. 32/2020, Ministar finansija i transfera od 15.04.2020 godine, razmatra zahteve poreskih obveznika koji su podneli zahtev za korišćenje hitnog fiskalnog paketa. U ovom slučaju, ova Komisija vas obaveštava da sada možete da pošaljete zahteve za ispravke, ukoliko ste primetili da vam se tokom prijave …

Obaveštenje za poreske obveznike – Produžen je rok za prijavljivanje i plaćanje poreza / doprinosa

U cilju sprovođenja Odluke br. 01/07 i 01/09 Vlade Republike Kosovo, kao i odluke ministra finansija i transfera od 29.04.2020 o preduzimanju dodatnih mera nakon potvrđivanja pozitivnih slučajeva sa virusom Corone – COVID 19, Poreska administracija Kosova, obaveštava vas da se rok za prijavljivanje, izveštavanje i plaćanje poreskih obaveza i penzionih doprinosa produžava u skladu …

Obaveštenje poreskim obveznicima – Produžen je rok za plaćanje poreskih obaveza za ove vrste poreza / doprinosa

U cilju sprovođenja Odluke br. 01/07 i 01/09 Vlade Republike Kosovo, kao i odluke ministra finansija i transfera od 24.04.2020 o preduzimanju dodatnih mera nakon potvrđivanja pozitivnih slučajeva sa virusom Corone – COVID 19, Poreska administracija Kosova, obaveštava vas da se rok za plaćanje poreskih obaveza i doprinosa za penzije produžava za sledeće vrste, do …