Njoftim për tatimpagues – ATK, ndryshon procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se ka nxjerr udhëzuesin me të cilin ndryshon procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor. Qëllimi i këtij Udhëzuesi është informimi i personave/tatimpaguesve për procedurat që duhet ndjekur për t’u pajisur me Vërtetim Tatimor, përgjegjësitë e zyrtarëve të Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve në Drejtoritë rajonale, për të lëshuar Vërtetimin …

ATK edhe me një shërbim të ri elektronik

Obaveštenje poreskim obveznicima – PAK, sa još jednom novom elektronskom uslugom!

Poreska uprava Kosova vas obaveštava da će od 1. oktobra 2020. godine objaviti novu verziju Elektronskog sistema – EDI, putem koje će biti potrebno popunjavanje i ažuriranje podataka o poreskim obveznicima. Nova elektronska usluga za popunjavanje i ažuriranje podataka o poreskim obveznicima funkcionalizovana je u elektronskom EDI sistemu i dostupna je poreskim obveznicima, koji će …

posteri

Obaveštenje za poreske obveznike – Tretiranje zahteva za refundaciju

Poreska administracija Kosova vas ponovo obaveštava da je od 1. juna 2018. objavljena nova verzija Elektronskog sistema – EDI, koja takođe nudi uslugu – Upravljanje refunndacijom. Nova elektronska služba za upravljanje nadoknadom refundacija funkcioniše u elektronskom EDI sistemu i dostupna je poreskim obveznicima koji se prijavljuju za povraćaj sredstava, kao što su: porez na dodatu …

OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE

Poštovani građani, Imajući u vidu da dobijamo brojne pozive preko telefonskih linija, i elektronske poste, u vezi sa nadoknadom za plate po paketu za hitne mere, Poreska administracija Kosova vas obaveštava  da nije nadležna da tretira ove zahteve. Stoga, vas molimo da sve svoje zahteveu vezi sa ovim pitanjem uputite u Ministarstvo finansija, na ovaj …

Njoftim për METD – Konventa në mes të Kosovës dhe Maltës

Njoftim lidhur me përmbajtjen e Marrëveshjes për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë (tutje METD) për tatimet në të ardhura dhe në kapital dhe për parandalimin e evazionit dhe shmangies fiskale në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maltës Administrata Tatimore e Kosovës është përgjegjëse për zbatimin e dispozitave të METD-së, ku në kuadër …

Najava – Konvencija između Kosova i Velikog vojvodstva Luksemburg

Najava: U vezi sa Sporazumom o eliminisanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu SEDO) o porezu na dohodak i kapital i o sprečavanju utaje i izbegavanja poreza između Kosova i Luksemburga. Poreska uprava Kosova odgovorna je za sprovođenje odredaba SEDO, u okviru kojeg takođe pruža usluge poreskim obveznicima koji su obuhvaćeni ovim sporazumima. Od 01.01.2020 primenjuje …

Obaveštenje za građane

Poštovani građani, S obzirom da smo dobili značajan broj vaših pitanja u vezi sa ponovnim pokretanjem kampanje za povraćaj novca od prikupljanja fiskalnih kupona, koja je, kako ste obavešteni, obustavljena u cilju održavanja zdravlja svakog od nas, i istovremeno u cilju sprečavanje širenja COVID 19. Trenutno, menadžment Poreske uprave Kosova još uvek nije doneo odluku …

Obaveštenje poreskim obveznicima – Opozvana odluka br. 28/2020 od 23.03.2020 o privremenom oslobađanju od plaćanja PDV-a na uvoz pšenice i brašna, za proizvodnju hleba i hlebnih proizvoda

Poštovani poreski obveznici, Poreska administracija Kosova obaveštava sve privredne subjekte koji Odlukom br. 28/2020 od 23.03.2020 godine, ministra finansija i transfera, su imali koristi od privremenog oslobađanja od plaćanja PDV-a za uvoz pšenice i brašna namenjenih proizvodnji hleba, da je ista OPOZVANA novom odlukom ministra br. .28 / 2020-1 od 08.05.2020. Dakle, pošto je odluka …

Obaveštenje poreskim obveznicima – Putem sistema EDI ispravite greške tokom apliciranja za sticanje koristi iz hitnog fiskalnog paketa

Poštovani poreski obveznici, Zajednička komisija PAK i MEPTINIS, ovlašćena Odlukom br. 32/2020, Ministar finansija i transfera od 15.04.2020 godine, razmatra zahteve poreskih obveznika koji su podneli zahtev za korišćenje hitnog fiskalnog paketa. Tom prilikom je ova Komisija pre nekoliko dana objavila e-mail adresu  PakoEmergjenteFiskale@atk-ks.org, na koju ste poslali svoje zahteve za ispravke. Do sada je …