Obaveštenje za poreske obveznike – Vodite dokumentaciju u skladu sa zakonom!

Poreska uprava Kosova podseća sve ekonomske aktivnosti da su dužne da vode knjige i evidencije u skladu sa poreskim zakonodavstvom. Privredne aktivnosti koje stvaraju i vode nepravilnu dokumentaciju kao što su: prodaja sa nedefinisanim odredištem -fizičkim licima, kupovina od strane fizičkih lica, neposedovanje dokumentacije i fiktivna dokumentacija, robe bez porekla, naduvani (uvećani) troškovi, izdavanje fiskalnih …

Obaveštenje od Poreske Administracije Kosova – Registrujte ekonomske aktivnosti i prijavite svoje zaposlene!

Poreska uprava Kosova podseća sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima da su po poreskom zakonodavstvu obavezna da se registruju, da dobiju jedinstveni registarski broj / fiskalni broj, da prijave i plate porez (na osnovu njihovog statusa ) i zadrže porez po odbitku i doprinose za penzije za svoje zaposlene. PAK takođe podseća sva lica …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća da Javno objašnjenje odluke br. 02/2019 definiše poreski tretman dugoročnih građevinskih ugovora

Poreska uprava Kosova, podseća vas da je u februaru / 2019. godine izdato Javno tumačenje odluke br. 02/2019 o poreskom tretmanu dugoročnih ugovora o izgradnji. Svrha ove Objašnjavajuće odluke je da razjasni poreski tretman za aspekte poreza na dodatu vrednost (PDV), poreza na dohodak fizičkih lica (PLP) i poreza na prihode korporacija (PPK) na dugoročne …

Obaveštenje za poreskog obveznika – PAK vas podseća na primenu obrnute naplate PDV-a u pružanju usluga u oblasti građevinarstva

Poreska uprava Kosova, podseća vas da je u decembru / 2016 izdata Javno tumačenje odluke br. 05/2016 – Obaveza plaćanja PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevinarstva – Primena obrnute naplate. Svrha ovog Javnog tumačenja  odluke je da se razjasni poreski tretman aspekata PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevinarstva, odnosno primena obrnute naplate (Reverse …

Obaveštenje za poreskog obveznika – Plati tačan iznos poreza!

Poreska uprava Kosova podseća sva neprivredna fizička lica, privredna fizička i pravna lica, da su dužna da prijave i plaćaju poreze i penzijske doprinose na pravi i blagovremen način, kao što je definisano poreskim zakonodavstvom. Aktivnosti PAK-a će se dosledno fokusirati na osobe koje ne prijavljuju ostvareni prihod i ne plaćaju porez i doprinose za …

Obaveštenje za poreske obveznike – Izjavite ispravan porez!

Poreska uprava Kosova podseća sve osobe koje se bave poslovnim aktivnostima koje su prema poreskom zakonodavstvu obavezne da realno prijavljuju poreze i penzijske doprinose. Aktivnosti PAK-a će nastaviti da se fokusiraju na kategorije kao što su: poslodavci koji prijavljuju manje plate zaposlenih, oni koji manje deklarišu u srednjim i velikim preduzećima, oni koji manje deklarišu …

Obaveštenje za poreske obveznike – Vodite dokumentaciju u skladu sa zakonom!

Poreska uprava Kosova podseća sve ekonomske aktivnosti da su dužne da vode knjige i evidencije u skladu sa poreskim zakonodavstvom. Privredne aktivnosti koje stvaraju i vode nepravilnu dokumentaciju kao što su: prodaja sa nedefinisanim odredištem -fizičkim licima, kupovina od strane fizičkih lica, neposedovanje dokumentacije i fiktivna dokumentacija, robe bez porekla, naduvani (uvećani) troškovi, izdavanje fiskalnih …

Obaveštenje od Poreske Administracije Kosova – Registrujte ekonomske aktivnosti i prijavite svoje zaposlene!

Poreska uprava Kosova podseća sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima da su po poreskom zakonodavstvu obavezna da se registruju, da dobiju jedinstveni registarski broj / fiskalni broj, da prijave i plate porez (na osnovu njihovog statusa ) i zadrže porez po odbitku i doprinose za penzije za svoje zaposlene. PAK takođe podseća sva lica …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća da Javno objašnjenje odluke br. 02/2019 definiše poreski tretman dugoročnih građevinskih ugovora

Poreska uprava Kosova, podseća vas da je u februaru / 2019. godine izdato Javno tumačenje odluke br. 02/2019 o poreskom tretmanu dugoročnih ugovora o izgradnji. Svrha ove Objašnjavajuće odluke je da razjasni poreski tretman za aspekte poreza na dodatu vrednost (PDV), poreza na dohodak fizičkih lica (PLP) i poreza na prihode korporacija (PPK) na dugoročne …