Obaveštenje za poreskog obveznika – Plati tačan iznos poreza!

Poreska uprava Kosova podseća sva neprivredna fizička lica, privredna fizička i pravna lica, da su dužna da prijave i plaćaju poreze i penzijske doprinose na pravi i blagovremen način, kao što je definisano poreskim zakonodavstvom. Aktivnosti PAK-a će se dosledno fokusirati na osobe koje ne prijavljuju ostvareni prihod i ne plaćaju porez i doprinose za …

Obaveštenje za poreske obveznike – Izjavite ispravan porez!

Poreska uprava Kosova podseća sve osobe koje se bave poslovnim aktivnostima koje su prema poreskom zakonodavstvu obavezne da realno prijavljuju poreze i penzijske doprinose. Aktivnosti PAK-a će nastaviti da se fokusiraju na kategorije kao što su: poslodavci koji prijavljuju manje plate zaposlenih, oni koji manje deklarišu u srednjim i velikim preduzećima, oni koji manje deklarišu …

Obaveštenje za poreske obveznike – Vodite dokumentaciju u skladu sa zakonom!

Poreska uprava Kosova podseća sve ekonomske aktivnosti da su dužne da vode knjige i evidencije u skladu sa poreskim zakonodavstvom. Privredne aktivnosti koje stvaraju i vode nepravilnu dokumentaciju kao što su: prodaja sa nedefinisanim odredištem -fizičkim licima, kupovina od strane fizičkih lica, neposedovanje dokumentacije i fiktivna dokumentacija, robe bez porekla, naduvani (uvećani) troškovi, izdavanje fiskalnih …

Obaveštenje od Poreske Administracije Kosova – Registrujte ekonomske aktivnosti i prijavite svoje zaposlene!

Poreska uprava Kosova podseća sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima da su po poreskom zakonodavstvu obavezna da se registruju, da dobiju jedinstveni registarski broj / fiskalni broj, da prijave i plate porez (na osnovu njihovog statusa ) i zadrže porez po odbitku i doprinose za penzije za svoje zaposlene. PAK takođe podseća sva lica …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća da Javno objašnjenje odluke br. 02/2019 definiše poreski tretman dugoročnih građevinskih ugovora

Poreska uprava Kosova, podseća vas da je u februaru / 2019. godine izdato Javno tumačenje odluke br. 02/2019 o poreskom tretmanu dugoročnih ugovora o izgradnji. Svrha ove Objašnjavajuće odluke je da razjasni poreski tretman za aspekte poreza na dodatu vrednost (PDV), poreza na dohodak fizičkih lica (PLP) i poreza na prihode korporacija (PPK) na dugoročne …

Obaveštenje za poreske obveznike – Nemojte obavljati transakcije sa fiktivnim preduzećima i neaktivnim preduzećima!

Poreska administracija u Kosova podseća sva preduzeća koja se bave poslovnim aktivnostima da prema poreskom zakonodavstvu PAK ne priznaje transakcije sa fiktivnim preduzećima i neaktivnim preduzećima. Transakcije izvršene sa fiktivnim preduzećima i neaktivnim poslovima, odnosno troškovi u Deklaraciji o porezu na prihode, kao i zahtevi za odbitne kredite u obračunu PDV-a neće biti priznati od …

Obaveštenje za građane

Poreska uprava Kosova obaveštava sve građane koji su zainteresovani da postanu deo kampanje fiskalne nadoknade za period TM1 2019, da se samo još danas mogu prijaviti putem ovog linka. Izvlačenje potencijalnog dobitnog broja biće izvršeno 9. maja 2019. godine direktno na Radio-televiziji Kosova, sa početkom u 18:00. Nakon izvlačenja NPF-a, PAK će objaviti listu svojih …