Obaveštenje od Poreske Administracije Kosova – Registrujte ekonomske aktivnosti i prijavite svoje zaposlene!

Poreska uprava Kosova podseća sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima da su po poreskom zakonodavstvu obavezna da se registruju, da dobiju jedinstveni registarski broj / fiskalni broj, da prijave i plate porez (na osnovu njihovog statusa ) i zadrže porez po odbitku i doprinose za penzije za svoje zaposlene. PAK takođe podseća sva lica …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća da Javno objašnjenje odluke br. 02/2019 definiše poreski tretman dugoročnih građevinskih ugovora

Poreska uprava Kosova, podseća vas da je u februaru / 2019. godine izdato Javno tumačenje odluke br. 02/2019 o poreskom tretmanu dugoročnih ugovora o izgradnji. Svrha ove Objašnjavajuće odluke je da razjasni poreski tretman za aspekte poreza na dodatu vrednost (PDV), poreza na dohodak fizičkih lica (PLP) i poreza na prihode korporacija (PPK) na dugoročne …

Obaveštenje za poreske obveznike – Nemojte obavljati transakcije sa fiktivnim preduzećima i neaktivnim preduzećima!

Poreska administracija u Kosova podseća sva preduzeća koja se bave poslovnim aktivnostima da prema poreskom zakonodavstvu PAK ne priznaje transakcije sa fiktivnim preduzećima i neaktivnim preduzećima. Transakcije izvršene sa fiktivnim preduzećima i neaktivnim poslovima, odnosno troškovi u Deklaraciji o porezu na prihode, kao i zahtevi za odbitne kredite u obračunu PDV-a neće biti priznati od …

Obaveštenje za građane

Poreska uprava Kosova obaveštava sve građane koji su zainteresovani da postanu deo kampanje fiskalne nadoknade za period TM1 2019, da se samo još danas mogu prijaviti putem ovog linka. Izvlačenje potencijalnog dobitnog broja biće izvršeno 9. maja 2019. godine direktno na Radio-televiziji Kosova, sa početkom u 18:00. Nakon izvlačenja NPF-a, PAK će objaviti listu svojih …

Obaveštenje iz Poreske Administracije Kosova – Registrujte ekonomske aktivnosti i prijavite svoje zaposlene!

Poreska administracija Kosova podseća sve osobe koje se bave poslovnim aktivnostima da su prema poreskom zakonodavstvu obavezne da se registruju, da dobiju jedinstveni identifikacioni broj / fiskalni broj, da prijave i plate poreze (na osnovu njihovog statusa) i zadrže porez po odbitku i doprinose za penzije za svoje zaposlene. PAK takođe podseća sva lica da …

Obaveštenje za poreske obveznike – Nemojte obavljati transakcije sa fiktivnim preduzećima i neaktivnim preduzećima!

Poreska administracija u Kosova podseća sva preduzeća koja se bave poslovnim aktivnostima da prema poreskom zakonodavstvu PAK ne priznaje transakcije sa fiktivnim preduzećima i neaktivnim preduzećima. Transakcije izvršene sa fiktivnim preduzećima i neaktivnim poslovima, odnosno troškovi u Deklaraciji o porezu na prihode, kao i zahtevi za odbitne kredite u obračunu PDV-a neće biti priznati od …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK proverava robu bez porekla

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, da je neophodno dokumentovanje porekla robe. Aktivnosti PAK-a će se dosledno fokusirati na poreske obveznike koji poseduju robu bez porekla. Svaki poreski obveznik mora biti u mogućnosti da pruži prateću dokumentaciju koja opravdava poreklo robe na …