SOPŠTENJE ZA JAVNOST – 10.8 miliona izjava preuzeto putem E-deklaracije

Poreska uprava Kosova u 2011. godini pokrenula je najveći elektronski projekat E-poreske izjave, platforma je u početku bila dostupan za preduzeća koja su kategorisana u direkciji velikih poreskih obveznika, dok za ostale poreske obveznike mogućnost korišćenja EDI je od početka 2012.

Ovaj sistem omogućava i stvaranje on-line račun poreskih obveznika kod PAK-a, gde se mogu popuniti i prijaviti: prijava i uplata svih poreza i doprinosa za penzije, generisanje zaostalih potraživanja od 2011. godine, izveštaj o statusu poreskih obveznika od 2011, generisanje poreskih potvrda, prijavljivanje kupovina preko 500 evra, određivanje ovlašćenog lica, promena profila i lozinke, provera poreske istorije i bilansa, traženje pomoći itd.

Od pokretanja ove elektronske platforme do sada, broj preuzetih izjava je 10,8 miliona, dok je broj poreskih obveznika registrovanih u elektronskom sistemu EDI 98.408.

Korišćenjem elektronskog sistema EDI poreski obveznici i građani štede svoje vreme kao i pravovremeno dobijaju usluga koje su im potrebne. Upotreba elektronskih usluga u PAK-u dostupna je 24 sata i 7 dana u nedelji, gde su mogućnosti korišćenja ovog sistema lake i veoma jednostavne.

Ovo najbolje ilustruje broj građana i poreskih obveznika registrovanih na EDI platformi, s obzirom da imamo napredan sistem i veoma jednostavan za korišćenje.

Poreska uprava Kosova ima prioritet u pružanju profesionalnih i transparentnih usluga, sledeći  najbolje prakse savremenih poreskih administracija razvijenih zemalja!