SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Prikupljeno 34,8 miliona evra više u odnosu na isti period 2018. godine

Učinak poreskih prihoda u PAK-u i dalje ima pozitivan trend, gde smo do sada svakog meseca povećavali prihode u odnosu na prethodnu godinu. Opredeljenost višeg rukovodstva PAK-a u sprovođenju operativnih planova i plana upravljanja rizikom izrađenih za ovu godinu u potpunosti je u skladu sa Strateškim planom 2015-2020 i ciljevima Vlade Republike Kosovo da se uspostavi poštovanje poreza.

Poreska uprava Kosova za period januar-avgust 2019. godine prikupila je 335,4 miliona evra iz redovnih prihoda, što je u poređenju sa istim periodom prošle godine veće za 34,8 miliona evra ili 12%. Pored toga, tokom ovog perioda prikupljeno je preko 118,3 miliona evra za Kosovski penzijski štedni fond, što je ukupno iznosilo 453,7 miliona evra.

Tokom ovog perioda, PAK je sproveo niz aktivnosti na reformama u okviru PAK-ove institucije, sa posebnim naglaskom na povećanju odgovornosti operativnog osoblja, u smislu poboljšanja kvaliteta rada, kao i podjednakog postupanja. svi poreski obveznici. Pored toga, razvijene su intenzivne aktivnosti naplate duga, gde smo kao rezultat ovih i drugih akcija povećali prihode u odnosu na isti period prošle godine, kao i smanjili poreske dugove.

Prioritet PAK-a ostaje borba protiv neformalnosti na Kosovu, posebno u sivoj ekonomiji, gde je odgovornost PAK-a definisana zakonom.

Važno je napomenuti da je dobrovoljno poštovanje na zadovoljavajućem nivou, uzimajući u obzir terenske posete koje nisu samo u cilju ispunjavanja obaveza već i edukativne (edukacija poreskih obveznika za blagovremeno izvršavanje poreskih obaveza, kako ne bi postali postaju predmet administrativnih kazni).

PAK će i dalje marljivo raditi na realizaciji, ali i nadmašivanju, projekcije za 2019. godinu.