SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – 3,705 prijava primljeno u PAK

Poreska uprava Kosova obaveštava sve građane da će Pozivni centar primati pozive (prijave) od 08:00 do 16:00. Skraćivanje termina prijema poziva izvršeno je uzimajući u obzir smanjeni broj poziva (prijava) od strane građana u Pozivnom centru, kao i situaciju kroz koju prolazimo od virusa COVID 19.

Dežurni timovi regiona PAK-a i Direkcija velikih poreskih obveznika (DTM) će rešavati slučajeve od 08:00 do 16:00.

Vredno je napomenuti da je od primene odluke Ministarstva finansija i transfera od 12. marta do 22. marta 2020. godine, PAK je primio ukupno 3.705 poziva ili prijava za preduzeća, koja su povećala cene i i ustanovljene poreske nepravilnosti

Takođe smo dobili 1.091 poziv u odnosu na nesprovođenje Odluke Vlade Republike Kosovo o zatvaranju preduzeća dok se ne prevaziđe situacija stvorena virusom COVID 19.

Za sve prijave, upućene PAK-u od 12. do 22. marta 2020. godine, izvršene su verifikacije za 1 621 biznis, od kojih su se za 246 preduzeća verifikovali zakonski prekršaji i ovi slučajevi su upućeni u jedinicu za prinudnu naplatu (u okviru PAK-a) da donose kaznene odluke zasnovane na izveštajima inspekcije, kao i u skladu sa zakonskim odredbama. Dok su ostali prekršaji, pronađeni u 42 preduzeća, bili van delokruga PAK-a, poslani tržišnom inspektoratu.

Vredno je napomenuti da je razlika u prijavama u odnosu na terenske aktivnosti (3.705 prijava u odnosu na 1.621 terensku proveru prijava) zato što su građani prijavljivali desetine puta za iste biznise.

PAK poziva sve građane da se jave na ove dve telefonske linije: 0800 80 800 koja je besplatna i 038 222 165. Ove dve linije biće otvorene od ponedeljka do petka od 08:00 do 16:00.