SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – 58,8 miliona eura prihoda za januar 2019. godine

Poreska uprava Kosova je takođe uspešno započela 2019. godine, pozivajući se na prikupljanje prihoda za januar. Za ovaj period prikupljeno je 58,8 miliona eura, u poređenju sa planom, prikupljeno je 662,138 eura sa puno ili 101,14%. Dok je, u odnosu na isti period prethodne godine, prikupljeno 7,4 miliona eura više.

PAK će nastaviti da sprovodi svoju misiju kako bi stvorila finansijsku stabilnost u zemlji.