SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Poreska uprava Kosova i Fond zdravstvenog osiguranja danas su potpisali sporazum o saradnji

Poreska uprava Kosova i Fond za zdravstveno osiguranje potpisali su danas sporazum o saradnji u cilju produbljivanja saradnje između dve institucije, za razmenu podataka koje poseduju institucije, kao i za identifikaciju fizičkih i pravnih lica koja plaćaju poreze. Takođe, ovaj sporazum obavezuje strane da ujedine lične podatke.

Ovaj sporazum počinje da se primenjuje nakon datuma potpisivanja.