Administrata Tatimore e Kosovës dhe Prokurori i Shtetit të vendosura në luftimin dhe parandalimin e ekonomisë jo-formale

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Poreska administracija Kosova i državni tužilac stavljeni su u borbu protiv i sprečavanje neformalne ekonomije

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj sastao se danas sa glavnim državnim tužiocem Aleksandrom Lumezijem, sa kojim je razgovarao o aspektima vezanim za prevenciju i borbu protiv krivičnih dela fiskalne utaje, koji u velikoj meri podrivaju ekonomiju zemlje.

Tokom ovog sastanka razgovaralo se o svrsi međuinstitucionalne saradnje između Poreske administracija Kosova i državnog tužioca.

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj rekao je da mu je prioritet borba i sprečavanje fiskalnih utaja, a za to je rekao da je potrebna podrška državnog tužioca.

U međuvremenu, glavni državni tužilac Aleksandr Lumezi naglasio je da je glavni prioritet državnog tužioca borba protiv organizovanog kriminala, korupcije, ekonomskog kriminala, finansijskog kriminala i drugih krivičnih dela, i pri tom je rekao da će PAK imati punu podršku u tom pogledu.

Obe strane su se složile da se angažuju u intenziviranju saradnje između ove dve institucije, kako bi se povećala efikasnost u borbi protiv korupcije, ekonomskog i finansijskog kriminala.