SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Podnesite zahtev za nadoknadu od fiskalnih kupona

Poreska administracija Kosova informiše sve građane da je ostalo nekoliko dana do roka za podnošenje zahteva za nadoknadu od fiskalnih kupona.

Zahtev za nadoknadu sredstava iz sakupljanja Fiskalnih kupona za TM1 / 2018, započeo je od 1. aprila 2018. i nastavlja se do 30. aprila 2018. godine.

Prijava se vrši ispunjavanjem prijave za nadoknadu sredstava iz sakupljanja fiskalnih kupona. Aplikacija se mora elektronski završiti putem veb stranice Poreske administracije Kosova na www.atk-ks.org na linku elektronskih usluga – aplikacija za fiskalne kupone. Prijava se vrši samo jednom za isti period na osnovu ličnog broja podnosioca zahteva.

Mogućim pobednicima će se nadoknaditi deset posto (10%) deklarisane vrednosti, ali ne više od sto evra (100 evra).

Minimalni broj dostavljenih fiskalnih kupona mora biti 60 kupona, sa minimalnim iznosom od dve stotine pedeset eura (250 €).