SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Prijavi se za refundaciju iz fiskalnih kupona

Poreska uprava Kosova obaveštava sve građane da od 1. januara 2019. godine mogu podneti zahtev za nadoknadu od fiskalnih kupona.

Zahtev za nadoknadu sredstava iz fiskalnih kupona za TM4 / 2019, započeo je od 1. januara 2019. godine i traje do 31. januara 2019. godine.

Zahtev se podnosi popunjavanjem zahteva za nadoknadu sredstava iz fiskalnih kupona. Aplikacija mora biti popunjena elektronskim putem preko veb sajta Poreske uprave Kosova na adresi www.atk-ks.org na linku Elektronske usluge – aplikacija fiskalnig kupona. Zahtev se podnosi samo jednom za isti period na osnovu ličnog broja podnosioca zahteva.

Potencijalni dobitnici će biti nadoknađeni deset posto (10%) od deklarisane vrednosti, ali ne više od sto evra (100 €).

Minimalni broj dostavljenih fiskalnih kupona mora biti 60 kupona, uz minimalni iznos od dvesto pedeset evra (250 €).

Napomena: Molimo građane da vode računa o svojim bankovnim računima, kako bi bili sigurni da je račun koji su prijavili u aplikaciji za povrat sredstava funkcionalan. Da bi se nadoknada sredstava izvršila bez problema, molimo Vas da se pobrinete da vaš bankovni račun bude kreditiran, posebno kada se radi o naknadi iz fiskalnih kupona.

 

 Poreska uprava ne preuzima nikakvu odgovornost ako je Vaš bankovni račun zatvoren ili nije funkcionalan iz bilo kojeg razloga koji banke mogu izjaviti.