SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Podnesite zahtev za nadoknadu od prikupljanja fiskalnih kupona-TM2 / 2019

Poreska uprava Kosova obaveštava sve građane da od 1. jula 2019. godine da mogu podneti zahtev za nadoknadu od prikupljanja fiskalnih kupona.

Zahtev za nadoknadu sredstava od fiskalnih kupona za TM2 / 2019 počinje od 1. jula 2019. godine i traje do 31. jula 2019. godine.

Prijava se podnosi popunjavanjem zahteva za nadoknadu sredstava od prikupljanja fiskalnih kupona. Prijava mora biti popunjena elektronskim putem preko veb sajta Poreske uprave Kosova na adresi www.atk-ks.org na linku Elektronske uslugeaplikacija za fiskalne kupone. Zahtev se podnosi samo jednom za isti period na osnovu ličnog broja podnosioca zahteva.

Potencijalni dobitnici će biti nadoknađeni deset posto (10%) od prijavljene vrednosti, ali ne više od sto evra (100 €).

Minimalni broj dostavljenih fiskalnih kupona mora biti 60 kupona, s minimalnim iznosom od dvesta pedeset evra (250 €).

Napomena: Molimo građane da vode računa o svojim bankovnim računima, kako bi bili sigurni da je račun koji su prijavili u prijavi (aplikaciji) za nadoknadu sredstava funkcionalan. Da bi se nadoknada sredstava izvršila bez problema, molimo Vas da se pobrinete da se na vašem bankovnom računu mogu nadoknaditi sredstva, posebno kada je reč o naknadi od fiskalnih kupona.

Poreska uprava neće preuzeti nikakvu odgovornost ako je Vaš bankovni račun zatvoren ili nije funkcionalan iz bilo kojeg razloga koji banke mogu navesti.