SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK i Državna advokatura su potpisali sporazume o saradnji

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj i državni tužilac Sami Istrefi potpisali su danas sporazum o saradnji.

Svrha ovog sporazuma je da utvrdi prava i obaveze strana u sprovođenju obaveza koje proizilaze iz odluke Vlade br. 03/44, odnosno prebacivanje registrovanih predmeta i delegiranje nadležnosti i odgovornosti predstavljanja iz DA u PAK.

U skladu sa potpisanim sporazumom, strane se slažu da na dan potpisivanja ovog sporazuma, državno zastupanje delegira nadležnosti i odgovornosti predstavljanja PAK-a gde je ova poslednja stranka stranka u upravnim, sudskim, nesudskim i arbitražnim postupcima na svim nivoima.

Saradnja između PAK-a i DA je do sada bila na pravom nivou i ova saradnja će se nastaviti u budućnosti, kad god je to potrebno.