SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK intenzivira aktivnosti na prikupljanju poreskih dugova

Viši menadžment Poreske uprave Kosova je doneo odluku o intenziviranju aktivnosti svih poreskih obveznika, koji imaju neplaćene obaveze prema PAK-u.

Ovaj korak se preduzima na osnovu zakonskih obaveznih procedura naplate, kada poreski obveznici premašuju zakonske rokove za ispunjavanje poreskih obaveza.

Tokom perioda januar-februar 2019, na osnovu Zakona br. 03 / L-222 o poreskoj upravi i procedurama, razvijene su mnoge operativne aktivnosti u cilju naplate dugova, obaveštavajući poreskog obveznika o njihovim obavezama. Zakonske odredbe predviđaju da za svakog poreskog obveznika koji ne poštuje zakonske uslove, mere kao što su poresko opterećenje, blokiranje bankovnih računa, blokada uvoza i izvoza, zabrane trezora, konfiskacija imovine, krivične prijave i druge pravne radnje.

Kao rezultat obaveznih aktivnosti naplate, PAK je za prva dva meseca 2019. godine prikupila 10,3 miliona evra poreza i 898 hiljada evra penzijskih doprinosa.

Prioritet PAK-a ostaje prikupljanje novih dugova i drugih neplaćenih dugova, sa posebnim naglaskom na naplatu obaveznih kazni i oduzimanje imovine poreskim obveznicima koji imaju dugove.

PAK podstiče sve poreske obveznike da blagovremeno ispune svoje obaveze, koje su propisane odredbama poreskog zakonodavstva, kako ne bi bile predmet obaveznih mera naplate.