Numrat potencial fitues

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – U PAK-u izvučeni potencijalni dobitni brojevi za TM1 2019

Poreska uprava Kosova izvukla je potencijalne dobitne brojeve kako bi građanima nadoknadila prikupljanje fiskalnih kupona za period TM1 2019.

Izvlačenje potencijalnih dobitnih brojeva prenosi se direktno na RTK-u gde su tri potencijalna dobitna broja izvučena kako je navedeno u Odluci o javnom objavljivanju br. 02/2017 – Podsticaji i motivacija za primanje fiskalnih kupona. Broj potencijalnih građana koji su pobijedili u ovom periodu je 2.394.

Potencijalni dobitni broj 31 61 37
Dobitnik 1233 82 1079
Ukupan broj pobednika 2,394

Građani koji imaju potencijalni dobitni broj izabran putem izvlačenja, koverta sa fiskalnim računima zajedno sa podacima o aplikaciji moraju se fizički predati u jednoj od regionalnih direkcija PAK-a u roku od pet (5) radnih dana nakon objavljivanje liste na veb sajtu PAK-a. Isporuka plikova treba da se obavi od 13. maja do 17. maja 2019. godine od 8:00 do 16:00 časova.

Napomena: Da bi vam se nadoknadili na vaš bankovni račun, zamolite sve građane koji su proglašeni pobednicima da potvrde svoj bankovni račun i proverite da li su ti računi funkcionalni i mogu biti pripisani PAK-u, u suprotnom PAK ne ne preuzima nikakvu odgovornost ako vaš bankovni račun nije funkcionalan ili se ne može kreditirati zbog internih bankarskih politika.

Lista dobitnika dostupna je na veb stranici: http://vvv.atk-ks.org/vp-content/uploads/2019/05ListaPerfundimtareFituesitTM1_2019.pdf

Status koverte možete proveriti na linku: https://kuponatfiskal.atk-ks.org/ApplicationStatus