SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK je prikupila 211,4 miliona evra za pet meseci

Poreska uprava Kosova za period januar-maj 2019. godine pokazala je dobre rezultate u pogledu naplate prihoda. U ovom periodu prikupljeno je 211,4 miliona evra, u odnosu na isti period prošle godine, za 9,2% ili 17,8 miliona evra više.

Kao rezultat povećanja prihoda, kontinuirano unapređenje usluga poreskim obveznicima uveliko je olakšalo deklarisanje i plaćanje poreza, kao i nivo dobrovoljne uplate poreza. Takođe, važnu ulogu ima i povećanje aktivnosti na terenu, posebno preduzimanje akcija za naplatu neplaćenih poreskih dugova, koje su u velikoj meri sa velikim  intenzitetom i koje će se nastaviti u narednim danima.

Poreska uprava će nastaviti da radi na očuvanju i jačanju imidža transparentne i uslužne administracije svih poreskih obveznika. Opšti moto našeg rada je u stvaranju okruženja koje snažno podržava ispunjavanje poreskih obaveza od strane poreznih obveznika, a pre svega jednak tretman svih poreskih obveznika kako bi svaki uplatio deo koji im sleduje po zakonu.