SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK je prikupio 88,4 miliona evra za dva meseca

Poreska administracija Kosova za prva dva meseca ove godine postigla dobre rezultate u pogledu naplate prihoda. Za ovaj period januar-februar 2019. godine prikupljeno je 88,4 miliona eura, ako uporedimo sa istim periodom od prošle godine, prikupljeno je 12% ili 9,5 miliona eura više.

Rast prihoda je rezultat poboljšanja usluga prema poreskim obveznicima, koja su u velikoj meri olakšale podnošenje poreske izjave i uplatu, i povećale su nivo dobrovoljnog ispunjavanja obaveza. Takođe, ovde značajnu ulogu igra i povećanje aktivnosti na terenu, a posebno preduzimanje akcija naplate poreza, aktivnosti koje će se intenzivirati u narednih nekoliko dana.

Poreska administracija će nastaviti da radi na održavanju i jačanju imidža jedne transparentne i administraciji u službi svih poreskih obveznika. Opšti moto našeg rada leži u stvaranju ambijenta koji snažno podržava ispunjavanje poreskih obaveza od strane poreskih obveznika, i iznad svega jednakog tretmana za sve poreske obveznike, tako da svako plati deo koji mu pripada po zakonu.