ATK_ShKCAK

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK ima prioritet u jačanju profesionalnih kapaciteta

Generalni direktor PAK-a, Ilir Murtezaj, primio je danas na sastanku predstavnike Asocijacije sertifikovanih računovođa i revizora Kosova (ASRKK) kako bi razgovarali o saradnji u cilju jačanja profesionalnih kapaciteta u oblasti računovodstva, kontinuiranog profesionalnog obrazovanja, organizovanja seminara i edukativnih kampanja za finansijsko izveštavanje kao važnih aktivnosti za ispunjavanje poreskih obaveza.

Takođe, na ovom sastanku, strane su se složile da saradnja treba da se nastavi i proširi u narednim periodima.

PAK će se uvek angažovati za  poboljšanje i unapređivanje profesionalnih kapaciteta jer je opšti moto rada poreske administracije  stvaranje okruženja koje snažno podržavati ispunjavanje poreskih obaveza poreskih obveznika.