SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK je počela sa ukidanjem licenci za igre na sreću

Imajući u vidu da dana 10 maja stupa na snagu Zakon br. 06 / L-155, o zabrani kockanja, Poreska administracija Kosova obaveštava sve javne i ekonomske subjekte da, u cilju sprovođenja zakonskih odredbi, prema članu 1 Zakona br. 06 / L-155, koji zahteva zabranu i zatvaranje svih kockanja u Republici Kosovo, počelo je sa opozivom svih licenci entiteta koji se bave organizacijom igara na sreću

Ovaj opoziv licenci stupa na snagu 10. maja 2019. godine, a svako obavljanje kockarskih aktivnosti nakon tog datuma smatraće se ilegalnom aktivnošću, tako da institucije za sprovođenje zakona po potrebi postupaju po službenoj dužnosti.

Poreska uprava Kosova podstiče sve privredne subjekte i građane da preduzmu sve odgovarajuće radnje u skladu sa odredbama novog Zakona br. 06 / L-155, o zabrani kockanja, bez potrebe da postanu predmet mera državnih institucija koje su odgovorne za sprovođenje zakona.