SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK je prikupio 5,7 miliona evra više nego u istom periodu u 2015 godini

Poreska administracija Kosova, održala je danas redovnu godišnju konferenciju za medije, na kojoj je predstavila  izveštaj o radu za period rada januar-april 2016, i druga dostignuća za ovaj period.

Ministar finansija, Avdulah Hoti rekao je na konferenciji da su zadovoljni radom koji se obavlja u Poreskoj administraciji Kosova, i kao rezultat imamo pozitivan trend prihoda za četiri meseca. „Sa zadovoljstvom ću reći da su prihodi u pozitivnom trendu. Tokom ova 4 meseca smo imali porast od 5,7 miliona evra u poređenju sa istim periodom prošle godine, dakle u 2015. godini. Nastavili smo sa poboljšanjem okruženja za poslovanje, pošto aktivnosti koje obavlja PAK odnose se na uslove poslovanja.

I očekujemo da imamo pozitivne ocene iz godišnjeg izveštaja Svetske banke o uslovima poslovanja na Kosovu. Mi dovršavamo reformu u tom smislu, jedinstveni broj preduzeća koja integriše 3 različita brojeva, fiskalni broj, broj registracije preduzeća i carinski broj u jedan broj na osnovu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva finansija, Ministarstvo trgovine i industrije i Ministarstva za državnu upravu, verujem da će se vrlo brzo završiti aktivnosti u vezi sa reformom i mnoge će kompanije lakše da posluju na tržištu „, rekao je ministar je Hoti.
I očekujemo da imamo pozitivne ocene iz godišnjeg izveštaja Svetske banke o uslovima poslovanja na Kosovu. Mi dovršavamo reformu u tom smislu, jedinstveni broj preduzeća koja integriše 3 različita brojeva, fiskalni broj, broj registracije preduzeća i carinski broj u jedan broj na osnovu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva finansija, Ministarstvo trgovine i industrije i Ministarstva za državnu upravu, verujem da će se vrlo brzo završiti aktivnosti u vezi sa reformom i mnoge će kompanije lakše da posluju na tržištu „, rekao je ministar je Hoti.

Dok je, Generalni direktor Poreske Administracije, Sakip Imeri tokom predstavljanja izveštaja rada za prva četiri meseca rekao da kao i svake druge godine, i ove godine je Poreska administracija nastavila sa stvaranjem poreskih olakšica, dobrovoljnog ispunjavanja poreskih obaveza, i realizacije prihoda. Sve ove aktivnosti su na osnovu detaljnih akcionih planova, počevši od tretiranja onih koji ne deklarišu porez, onih koji manje deklarišu porez, registracije zaliha, tretiranje robe bez porekla po sektorima i industrijama sa velikom verovatnoćom rizika za očekivane prihode.

Između ostalog, g. Imeri je rekao: „Ovi planovi su višedimenzionalni i u skladu sa najboljim međunarodnim praksama, na osnovu kosovskih iskustva i okolnosti. U tim planovima, od početne faze do realizacije može se videti da je briga i glavni fokus pružanja što više olakšica poreskih obveznika, kao i objekata za bolje funkcionisanje PAK-a, kako bi imali objektivan i profesionalan pristup u rešavanju zahteva poreskih obveznika i obavljanja funkcije PAK-a, u cilju realizacije misije u prikupljanju planiranih prihoda. Do sada u periodu januar-april 2016 smo ostvarili 132,074,390.78€, ili 5,7 miliona € više nego u istom periodu 2015. godine“.

Tokom ove konferencije pomenuto je nekoliko drugih dostignuća koja će stvoriti lakšu infrastrukturu za izmirivanje poreskih obaveza i povećati transparentnost prema poreskim obveznicima: Platforma E-deklarisanja (EDI) je usavršena sa više mogućnosti usluga, preko kojih se može izvoditi deklaracija i plaćanje poreza na plate i penzione doprinose; Deklaracija i plaćanje samo poreza na plate; Deklaracija i plaćanje samo penzijskog doprinosa; deklarisanje sa nulom; i deklarisanje plata sa nulom. U cilju podsticanja građana za proces fiskalizacije, nadoknade od prikupljanja fiskalnih kupona sprovodi u saradnji sa Kosovskom Poštom. Zvaničnici PAK-a su aktivni u grupi za koordinaciju u procesu ujedinjenja PAK i Carine u jednu jedinu prihoda agenciju prihoda, implementaciju Strategije za ispunjavanje poreskih obaveza 2015-2020, upotreba sredstava na najefikasniji način da se osigura poštovanje zakona od strane poreskih obveznika, sa novom organizacijom i novom organizacionom strukturom.