SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK izvodi dodatne aktivnost tokom letnje sezone

Poreska  administracija Kosova nastavlja sprovođenje operativnog plana, koji se odvija van radnog vremena, u cilju boljeg praćenje rekreativnih aktivnosti, zabavnih-uključujući događaje po hotelima i restoranima, koncerte, svadba, i slične aktivnosti, koje su tokom ove sezone izraženije.  Aktivnosti se preduzimaju kako bi se obezbedili različiti dokazi o prihodima koje ostvaruje ovaj sektor. Na osnovu prikupljenih dokaza tokom ovih aktivnosti, kao i drugih dostavljenih činjenica, PAK vrši poresko utvrđivanje ovog sektora.

Do sada kroz sprovedene aktivnosti na terenu vršena je inspekciju na različitim lokacijama gore navedenih aktivnosti u različitim gradovima Kosova, gde su utvrđene nepravilnosti ili neusklađenost sa zahtevima proisteklim iz poreskog zakonodavstva. Konačni izveštaj o primeni sezonskog plana biće objavljen u septembru 2019. godine.

Uprava PAK-a će i dalje primenjivati sve zakonske odredbe, tako da svaki poreski obveznik tačno izjavi deo koji mu po zakonu pripada!