SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK sa akcionim planom za građevinski sektor

Poreska administracija Kosova je posvećena poboljšanju svog pristupa upravljanju rizicima u pogledu ispunjavanja poreskih obaveza kako bi se osiguralo da napori u usklađivanju rešavaju glavne rizike koji čine najveći deo poreskog jaza.

U tom cilju, PAK je zajedno sa MMF-om izradila „Plan za poboljšanje performansi za građevinski sektor 2019-2021“, kroz koji će plan PAK sprovoditi intenzivne aktivnosti u cilju identifikacije lica koja ne ispunjavaju obaveze prema poreskom zakonodavstvu.

Poseban fokus će biti na građevinskoj aktivnosti, kao što su niska i visoka gradnja, radne grupe i fizička lica u okviru građevinske aktivnosti, kao što su: zidari, armirači, radnici na betonskim radovima, iskopu zemlje, krovni radnici, proizvodnja i ugradnja vrata i prozora, električari, instalatera za vodu i centralno grejanje, montažeri parketa/ laminata, montažeri keramika, fasaderi, proizvođači i montažeri oluka, bravara, balkonskih ograda, stepeništa i dvorišta raznih metalnih i drvenih ograda, itd.

Aktivnosti ispunjavanja poreskih obaveza za građevinski sektor biće povezane sa sveobuhvatnom strategijom za poboljšanje učinka. Cilj je da se primeni interaktivni pristup upravljanju rizicima, u početku u sektoru građevinarstva, kako bi se postigao viši nivo učinka smanjenjem poreskog jaza.

PAK podstiče poreske obveznike da odgovore na poreske obaveze, u suprotnom će se preduzeti kaznene mere utvrđene poreskim zakonodavstvom.

Izvršavanjem svojih poreskih obaveza, direktno doprinosite pružanju javnih usluga, visokom standardu obrazovanja, boljim zdravstvenim i socijalnim uslugama, pravnoj zaštiti i sigurnosti, kao i celokupnoj infrastrukturi za održivo ekonomsko i socijalno blagostanje.