ATK merr mbështetje për menaxhimin e riskut

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK dobija podršku za upravljanje rizikom

Direktor PAK-a Ilir Murtezaj primio je danas na sastanku misiju sastavljenu od eksperata iz Ministarstva finansija pokrajine Bavarske.

Svrha ovog sastanka bila je da pruži podršku ovih stručnjaka za PAK u oblasti upravljanja rizicima, za koju je generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj ocenio kao veoma neophodnom podrškom, koja bi pomogla da se poveća nivo poštovanja poreza.

PAK ima neprestanu podršku od nemačke države preko GIZ organizacije, njihova podrška je uglavnom usmerena na stvaranje mehanizama za povećanje poštovanja poreskih obaveza, i sada će se nastaviti sa njihovom transformacijom u strateške nivoe.