ATK merr pjesë në Takimin vjetor të Këshillit Drejtues dhe Koordinimit të përkrahjes në Administratat Tatimore dhe Menaxhimin e Financave Publike në Evropën Jug-Lindore

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK učestvuje na godišnjem sastanku Upravnog i koordinativnog odbora podrške poreskim upravama i upravljanju javnim finansijama u jugoistočnoj Evropi

Danas se u Ljubljani održava godišnji sastanak Upravnog i koordinativnog odbora između Međunarodnog monetarnog fonda – Evropske komisije, Švajcarske organizacije za ekonomsku saradnju i Finansijskog centra u Ljubljani – Slovenija, čiji je cilj da predstavi dostignuća, naučene lekcije i izazove za poreske uprave i institucije za upravljanje javnim finansijama. Predstavnici 6 zemalja u regionu učestvuju na ovom sastanku. Tema razgovora su bile i aktuelne reforme koje se vrše u poreskim upravama i šta se planira postići njihovom implementacijom.

Poresku upravu Kosova na ovom sastanku predstavlja generalni direktor Ilir Murtezaj. Na sastanku je generalni direktor predstavio aktuelnu reformu koja je nedavno počela da se sprovodi, a to je poboljšanje usaglašenosti zgrade. Kroz ovaj novi savremeni pristup, PAK namerava da strukturiše aktivnosti na osnovu identifikovanih rizičnih grupa, koristeći niz intervencija kako bi se rešili uzroci nepoštovanja ponašanja, i proceniti uspeh intervencija prema njihovom uticaju na ponašanje poreskog obveznika.

PAK zahvaljuje međunarodnim organizacijama na podršci koju su pružili za razvoj institucionalnih kapaciteta i mi izražavamo smo entuzijazam isti što ćemo implementirati trogodišnji plan podrške od međunarodnih organizacija.