SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK, u saradnji sa Akademijom pravde, sprovela je obuku za sudije i sudske eksperte

Poreska administracija Kosova, u saradnji sa Akademijom pravde, organizovala je dvodnevnu obuku za sudije i sudske eksperte na temu „Tumačenje poreskog zakonodavstva na Kosovu“.

Na ovoj obuci od predstavnika PAK-a, predstavljene su sledeće teme:

  • Poreska administracija i procedure;
  • Porez na dodatu vrednost;
  • Porez na lični dohodak;
  • Porez na prihode korporacija;
  • Prenos cena; i
  • Sporazumi o eliminaciji dvostrukog oporezivanja.

Svrha ovog treninga je bila da unapredi znanje sudija i stručnih saradnika u vezi sa primenom i primenom poreskog zakonodavstva na Kosovu, naime procedura Poreske uprave Kosova, porez na dodatu vrednost, porez na lični dohodak, porez na njega Sporazumi o eliminaciji korporativnih prihoda, cena i dvostrukog oporezivanja, uključujući sve poreze zadržane na izvoru, kao što su: Porez na zarade, doprinosi za penzije itd. Za sve gore navedene teme, prikazani su i praktični primjeri njihovog tretmana.

Tokom ove obuke, učesnici su postavljali različita pitanja u vezi sa predstavljenim temama, kao i druga pitanja vezana za poresko zakonodavstvo. Za sva pitanja koja su postavili učesnici, obezbeđen je adekvatan odgovor od voditelja obuke.

 

Materijal predstavljen na ovom treningu objavljen je na ATK veb stranici www.atk-ks.org na linku Multimedija-Materijal i prezentacije – „Seminar / Trening za tužioce“.

Poreska Administracija Kosova, uvek posvećena sprovođenju Zakona!