SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK u pripremi za razvoj projekta KKAS II

Poreska uprava Kosova dobija podršku stručnjaka poreske uprave iz Minhena u okviru projekta „Dobro upravljanje finansijama na Kosovu“ organizacije GIZ, u vezi sa proširivanjem funkcija Kancelarije za kazne i administrativne sankcije, uključujući postupanje sa predmetima krivičnih dela ili prenosA na fazu KKAS II. To je saopšteno tokom sastanka generalnog direktora PAK-a Ilira Murtezaja i prisutnih stručnjaka.

Na ovom sastanku, direktor Murtezaj naglasio je važnost koraka prema ovom projektu, jer će, prema njegovim rečima, projekat KKAS II uticati na unapređenje mehanizama u ostvarivanju naših zajedničkih ciljeva u korist države i poreskih obveznika.

Projekat Kancelarije za kazne i administrativne sankcije pokriva zakonske odredbe koje se odnose na kazne i sankcije za poreske povrede i nepravilnosti koje obezbeđuju ujednačenost, tačnost i brzinu u rešavanju slučajeva dobrovoljnog poštovanja zakona.

Poreska uprava Kosova je, među glavnim prioritetima, poboljšanja ključnih poreskih procesa, kroz implementaciju mnogih projekata koji podstiču poreske obveznike da ispunjavaju svoje poreske obaveze, u funkciji jednog savremenog poreskog sistema i u funkciji olakšica za postizanje opštih ciljeva.