SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK suspenduje službenike osumnjičene za korupciju

Poreska administracija Kosova obaveštava javnost da je na osnovu informacija dobijenih od Tužilaštva i na osnovu člana 69 Zakona br. 03 / L-149 o civilnoj službi Kosova, donela odluku o preventivnoj suspenziji iz radnog odnosa u PAK-u tri njena službenika, dva inspektora igara na sreću i poreskog inspektora, zbog navodne korupcije.

Menadžment PAK-a uverava javnost da će bilo koja informacija dokazivanja korupcije biti poslata nadležnim organima za obradu, kao i svima koji su proglašeni krivim za dela korupcije i biće preduzete mere prekidanja radnog odnosa.

Zahvaljujemo se građanima, medijima, tužilaštvo i Kosovsku policiju za njihovu podršku u borbi protiv ove pojave.

Nadamo se da će se saradnja nastaviti da bi se doprinelo otkrivanju i sprečavanju negativnih pojava, i sve naše akcije imaju za cilj očuvanje imidža PAK-a.