ATK prezanton arritjet dhe ndikimin e pandemisë në aktivitetet e saj

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK predstavlja dostignuća i uticaj pandemije na svoje aktivnosti

Putem konferenciju za štampu, generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj predstavio je danas dostignuća i uticaj pandemije COVID 19 u svojim aktivnostima, kao i druga dešavanja za period prve polovine 2020. Pored toga, na ovoj konferenciji takođe su predstavljene aktivnosti PAK-a, koje sprovode mere Vlade Republike Kosovo za sprečavanje pandemije.

Tokom svog govora pred medijima, direktor Murtezaj je rekao da je za ovaj izveštajni period PAK do najave pandemije radio u skladu sa ciljevima i planiranjem, kako u realizaciji prihoda tako i u nastavku stvaranja olakšica za poreske obveznike, i istovremeno na reformi i modernizaciji drugih radnih procesa, kao što je konsolidacija prikupljanja dugova.

Realizacija poreskih prihoda do 30. juna 2020. dostiže vrednost od 215,9 miliona evra, vredi primetiti da je naplata prihoda od početka ove godine do 18. marta 2020. godine u skladu sa planiranim, ali posle ovog datuma postoji trend pada prihoda s obzirom na efekte COVID-a 19, kao i odluka o odlaganju plaćanja poreskih obaveza i doprinosa za penzije. Međutim, ako se pozivamo na naplatu od januara do 18. marta 2020. godine, došlo je do povećanja za 11,2%, a za isti period smo premašili plan za 3,62%.

Povratak u normalu u vazi sa poreskim prijavljivanjem i plaćanjem odražen je u maju i junu, gde postoji značajan porast prihoda u poređenju sa istim periodom prošle godine, kao i u odnosu na prethodni mesec. Razlika u rastu naplate primećena je u junu, u kome je prikupljeno 29,8 miliona evra, što je 5,7 odsto, ili 1,6 miliona evra više od planiranog.

Takođe, tokom predstavljanja ovog izveštaja, direktor Murtezaj je rekao da je za PAK, kao i za mnoge druge institucije i za sve građane naše zemlje, prvi deo ove godine period sa mnogim izazovima, kako u oblasti zdravstva, kao i u oblasti ekonomije. Kao rezultat ovih okolnosti, PAK je od 12. marta nadalje podržao Vladu Republike Kosovo u sprovođenju mnogih mera usmerenih na sprečavanje širenja virusa COVID 19. Prvobitno je aktivnostima inspektora PAK-a sprečeno mogućnost zloupotrebe situacije s povećanjem cijena u periodu mart, april i maj 2020. godine, u pri čemu je PAK preko otvorenih telefonskih linija primio 11.452 poziva / informacija od građana.

Druga mera bila je stvaranje platforme koja će zaposlenima omogućiti sertifikate, uz koje im je dozvoljeno kretanje tokom ograničenih sati kretanja, u vezi s tim PAK je putem mrežnog sistema izdao 335.805 sertifikata. Podrška je nastavljena razvojem elektronske platforme za poslovne aplikacije u korist Fiskalnog paketa za hitne slučajeve – za koji je broj podnosilaca prijava bio 46.185. Dotična platforma razvijena je u roku od 5 dana iz sredstava IT odeljenja-PAK, bez trošenja ni jednog evra. Takođe, PAK, kako bi poreski obveznici lakše izvršavali poreske obaveze, u elektronski sistem EDI dodao je novu uslugu, koja se odnosi na zahtev za dogovor o plaćanju rata poreskih obaveza. Kroz ovu aplikaciju poreski obveznici mogu postići dogovor o plaćanju neizmirenog poreskog duga. Od 30. juna ove godine broj mrežnih aplikacija za sklapanje sporazuma je 336.

Na kraju ove konferencije, direktor PAK-a, zahvalio medijima na neumornom radu koji rade u kontinuitetu, kao i na profesionalizmu i saradnji koju imaju s PAK-om. Takođe je poželeo da se ta situacija što pre prevaziđe i da se zemlja vrati u normalu u svim aspektima.

ATK prezanton arritjet dhe ndikimin e pandemisë në aktivitetet e saj