SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK predstavlja uspehe 2018. godine, koji su premašili postavljene ciljeve

Poreska administracija Kosova predstavila je medijima danas dostignuća za 2018. Na ovoj konferenciji generalni direktor PAK-a Sakip Imeri rekao je da je ove godine postignut izuzetan uspeh u prikupljanju prihoda, koji su određeni Vlada Republike Kosovo. Pored toga, direktor Imeri je rekao da je naporno radio i da stalno povećava komunikaciju sa poreskim obveznicima kako bi bolje razumeli poreske obaveze. Da bi se uspelo u komuniciranju obaveza poreskih obveznika, to bi svakako trebalo učiniti putem mehanizama koji garantuju da su poruke PAK-a uspešno prosleđene poreskim obveznicima, čime smo dobili stručnu podršku od međunarodnih institucija.

Pred novinarima, direktor PAK-a je predstavio kratak rezime o aktivnostima koje je PAK okarakterisao, posebno da predstavi prihode koji iako još nije završena kalendarska  godina i uspeli su da premaše postavljene prognoze.

Do 28. decembra 2018. godine bilo je moguće prikupiti 455,9 miliona eura ili 6,6 miliona eura više od ukupnog godišnjeg plana prihoda. Poređenje između perioda odražava rezultate koji su premašili naše ciljeve. Ako uporedimo period januar – 28. decembar 2018. sa istim periodom prošle godine, povećali smo za 41,5 miliona eura ili 10,0% više, dok smo u odnosu na plan prikupili 9,9 miliona eura ili 2,2% više prihoda od plana. predviđeno”, rekao je između ostalog Imeri je.

Pored prihoda na ovoj konferenciji predstavljene su i druge aktivnosti koje su se razvile tokom naredne godine, kao što su obrazovanje poreskih obveznika, objedinjavanje usluga poreskim obveznicima, naplata dugova, borba i sprečavanje neformalne ekonomije, praćenje igara na sreću, proces fiskalizacije, itd.

PAK konstantno sprovodi aktivnosti na povećanju nivoa poštovanja poreskih obaveza, uključujući i transparentnost usluga poreskim obveznicima, koji će imati lakše informacije i izvršavanje obaveza dobrovoljno.