SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK je održala seminar o mladim tužiocima na Kosovu

PAK je održala seminar mladim tužiocima na Kosovu Poreska uprava Kosova, u saradnji sa Akademijom pravde, organizovala je seminar  novim tužiocima na temu „Opšte informacije o funkcionisanju poreza na Kosovu“.

Na ovom seminaru predstavnici PAK-a predstavili su sljedeće teme:

  • Poreska uprava i procedure;
  • Porez na dodatu vrednost;
  • Porez na lični dohodak;
  • Porez na dobit preduzeća;

Svrha ovog seminara je bila da se učesnici upoznaju sa funkcionisanjem kosovskih poreza, odnosno procedura Poreske uprave Kosova, poreza na dodatu vrednost, poreza na lični dohodak, poreza na dohodak pravnih lica, uključujući sve poreze koji se zadržavaju, kao što su: porez na zarade, doprinosi za penzije itd. Za sve gore navedene teme ilustrovani su i praktični primeri za njihovo lečenje.

Tokom ovog seminara, učesnici su postavljali različita pitanja u vezi sa predstavljenim temama, kao i druga pitanja vezana za poresko zakonodavstvo. Za sva pitanja koja su postavili učesnici, adekvatni odgovori su dali izlagači seminara. Materijal predstavljen na ovom seminaru objavljen je na ATK veb sajtu www.atk-ks.org na linku Multimedija-materijal i prezentacije – „Seminar / Trening za tužioce“.

Poreska Administracija Kosova, uvek posvećena sprovođenju Zakona!