SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK sa 20 novih inspektora

Poreskoj upravi Kosova danas se pridružilo 20 poreskih inspektora, koji su danas ozvaničili svoj položaj potpisivanjem ugovora o radu.

Ovom prilikom, generalni direktor Poreske uprave Kosova, Ilir Murtezaj, pozdravio je nove inspektore, zatraživši od njih da doprinesu realizaciji misije PAK-a, sa posebnim akcentom na korektan i ujednačen tretman poreskih obveznika. Direktor Murtezaj je istovremeno naglasio da je proces zapošljavanja bio korektan i transparentan proces, pri čemu je izbor kandidata obavljen na osnovu kriterijuma zadatih u konkursu.

Vredno je napomenuti da PAK stalno ima nedovoljan broj poreskih inspektora koji bi pokrili sve planirane aktivnosti, tako da će ovi inspektori biti dodatna vrednost u postizanju ciljeva.