SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK dobar primer upravljanja i sprečavanja sukoba interesa u vršenju javne funkcije

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj, bio je domaćin sastanka radne grupe sastavljene od poslanika Skupštine Republike Kosova, gđe Albulene Hadžiu i g. Hajdara Beke, koji prate sprovođenje Zakona br. 06 / Z-011 o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije.

Na sastanku, direktor je obavestio radnu grupu o procedurama i pravilima koja se primenjuju u funkciji sprečavanja sukoba interesa, što rezultira time da  je PAK, korak ispred Zakona br. 06 / Z-011. Isto tako, direktor garantuje poslanicima da u svakom trenutku PAK tretira i da će dati prioritet svim slučajevima koji se odnose na ovu oblast. S druge strane, poslanici su rekli da je PAK dobra institucija u smislu upravljanja i sprečavanja sukoba interesa u vršenju javne funkcije.