SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK premašuje očekivanja za poreske prihode, inkasira 11,7 miliona evra više od planiranog

Učinak prihoda u Poreskoj upravi Kosova nastavlja da raste, gde je samo za januar-mart 2021. godine od redovnih prihoda prikupljeno 134,7 miliona evra, u poređenju sa istim periodom prošle godine imamo porast od 16,2 miliona evra. Dok je, u odnosu na plan, prikupljeno 11,7 miliona evra više prihoda ili 9,6% više od plana.

Rezultat povećanja prihoda je posvećenost i profesionalni rad osoblja PAK-a, unapređenje usluga poreskim obveznicima, što je u velikoj meri olakšalo prijavljivanje i plaćanje poreza i povećalo nivo dobrovoljnog ispunjavanja. Takođe, deo poreskog zakonodavstva ovde ima važnu ulogu, kroz koju se kontinuirano ulažu napori u stvaranje dobre pravne infrastrukture.

PAK poziva sve poreske obveznike da nastave da ispunjavaju svoje poreske obaveze, jer će samo na taj način naša zemlja imati fiskalnu stabilnost.