SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK nastavlja da kažnjava subjekte Igara na sreću koji ne poštuju zakon

Poreska uprava Kosova – odnosno Odeljenje za igre na sreću, prošle nedelje iz redovnih poseta na terenu i takođe iz informacija koje su primili građani, sprovela je 30 aktivnosti, pri čemu je zatvoreno 11 mesta za kockanje, njihova aktivnost je sprovedena nepoštovanjem kriterijuma Zakona o igrama na sreću.

Od utvrđenih nepravilnosti izdato je 13 novčanih kazni, u iznosu od 54.000 eura, a osim novčane kazne oduzeta su i 2 oprema ove aktivnosti. Divizija igara na sreću će nastaviti sa takvim akcijama u bilo kom trenutku na osnovu ovlašćenja datih Zakonom br. 04 / L-080 o igrama na sreću.

Takođe pozivamo građane da podnesu izveštaj PAK-u, slučajeve za koje se sumnja da obavljaju kockarske aktivnosti van zakona.