SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK je visoko ocenjen u Izveštaju EU o Kosovu 2020

Evropska unija je, kao i svake druge godine, objavila Izveštaj za 2020. godinu za Kosovo, u kojem su u pogledu dostignuća u oblasti oporezivanja pohvalili reforme u PAK-u, poput reforme organizacione strukture, poboljšanja procesa upravljanja naplatom dugova i tretiranja sektora visokog rizika.

Takođe, pomenuti izveštaj podvlači naplatu prihoda za 2019. godinu, za koju se navodi da je u protekloj godini zabeležio dobar napredak u naplati poreza, gde je veća naplata prihoda u odnosu na 2018. godinu za 10,4%. Izveštaj, između ostalog, procenjuje smanjenje stanja duga, za šta se navodi da je PAK postigla značajan napredak u naplati poreskih dugova za 44,5%. Između ostalog, izveštaj govori o strategiji za poboljšanje i povećanje kvaliteta kontrola, kao i smanjenju prosečnog vremena povrata PDV-a na 20 dana.

Kao i uvek, i ovog puta je ocenjeno unapređenje usluga za poreske obveznike, sa naglaskom na širenju usluga putem elektronskog EDI sistema.

Izveštaj EU o Kosovu je instrument kojim Evropska unija meri napredak zemlje u primeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ispunjavanju evropske agende u kalendarskoj godini.